All Resources in Albanian

Në fillim ishte Fjala

John 1:1-3

Sermons

by John Piper

Perëndia na forcon përmes Ungjillit

Romans 16:25-27

Sermons

by John Piper

Pse dhe si e kremtojmë Darkën e Zotit

1 Corinthians 11:17-34

Sermons

by John Piper

Fjala u bë mish

John 1:1-18

Sermons

by John Piper

Çfarë portretizon Pagëzimi

Romans 5:20 - 6:4

Sermons

by John Piper