All Resources in Romanian

Plăcerea lui Dumnezeu pentru alegere

Deuteronomy 10:14-15

Predici

by John Piper

Oamenii mândri nu spun mulţumesc

Romans 1:16-23

Predici

by John Piper

The human heart hates the truth that creation teaches because it is too humbling.

Hristos şi Cancerul

Romans 8:18-28

Predici

by John Piper