Лудата радост на Йоан или още за Младоженеца и очистването


Тази статия касае главно съпрузите. След посланието в неделя видях и разбрах още няколко неща, отнасящи се до лудото щастие на Йоан Кръстител, след като прочетох и следното:

„Възможно е (но не и правилно) вярващи, които са се кръстили, да живеят живота си така, сякаш благата вест не е истина. Колко консервативни1 съпрузи се чувстват оскърбени ако някой „свободомислещ“ проповедник каже, че Исус не е възкръснал от мъртвите, а в същото време те сами потвърждават казаното чрез ежедневното си отношение към съпругите си? Всъщност свободомислещият само случайно изразява тяхната ерес“ (Дъглас Уилсън,  „Да си протестант не е достатъчно“, стр. 168).

Когато вярваме в Евангелието, отношението ни към съпругите ни трябва да е различно от това, когато не вярваме.

Нека да се върнем към Йоан Кръстител. Спомнете си, че в Йоан 3:25 някой повдигна въпроса за „очистването“ пред учениците му. Тогава възникна спор за това между някои от учениците на Йоан Кръстител и един евреин. След това този спор сякаш изведнъж секна.

Аз ви подсказах, че Йоан свързва Исус в ролята Му на Младоженец с очистването, тъй като в съзнанието му Исус като Младоженец беше свързан с Божия Агнец, който умира, за да ни очисти от греховете ни. Тази връзка виждаме в Откровение 21:9б: „Ела, ще ти покажа невястата, жената на Агнето.“

Когато Йоан казва: „Младоженецът е, който има невястата“ (Йоан 3:29а), той всъщност говори за очистването. Христос умира като Божи Агнец и Съпруг на Църквата (Младоженец), за да очисти булката (невястата) си.

Ардел Кейндей2 ми показа нещо, което изцяло бях пропуснал в подготовката на проповедта си миналата неделя. В Йоан 2, на сватбата в Кана където Исус превърна водата във вино, Той използва „... шест каменни делви, поставени за миене по юдейския обичай...“ (Йоан 2:6а).

С това Исус предвеща, че виното на Неговата кръв ще стане средство за очистване. Той извърши превръщането по време на сватбено тържество, когато настойникът на празненството каза на младоженеца: „...ти си задържал доброто вино досега“ (Йоан 2:10б). По този начин Исус (както и Йоан, който е написал Евангелието) вече беше свързал „младоженеца“ с кръвта на Агнето и „очистването“ от греховете.

Ето как Павел го свързва с нас, съпрузите:

„Мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея, за да я очисти, с водно умиване чрез словото, за да я представи на Себе Си славна църква, без петно или бръчка или нещо подобно, но да бъде свята и непорочна“ (Ефесяни 5: 25-27).

Не ние сме спасители на съпругите си, а Христос; не ние ги освещаваме, а Христос. Ние сме сънаследници с тях на живота, даден по милост (1 Петър 3:7), и сме зависими от същия върховен и независим Бог, Който го подарява.

Павел казва обаче на съпрузите: Забележете как Христос обича невястата Си. Вижте какво Му струва тази любов и каква е нейната цел. Цената е Неговия живот, а целта е нейното великолепие и блясък – великолепието на святостта.

Ако се стремите към блясъка, който идва от върха – да кажем от планината Синай, ще я накарате да закорави сърцето си; ако целта ви е да й придадете блясъка, бликащ от дъното – от Голгота, ще й разкриете сладкия вкус на върховната слава.

Какъв е ключът? Божият Агнец и Святият Дух. Бъдете съкрушени и знайте, че сте изкупени чрез кръвта на Исус. Изпълнете се със Святия Дух.

Ангелът каза на бащата на Йоан Кръстител: „...и ще бъде изпълнен със Святия Дух още от майчината си утроба“ (Лука 1:15). Затова Йоан вижда Исус като Божия Агнец (Йоан 1:29) и като Младоженеца (Йоан 3:29) и се радва много когато собствените му последователи го напускат и отиват при Исус.

Лудата радост на Йоан заради това, че загубва последователите си, се корени във върховната скъпоценност на Исус. Когато ние, съпрузите познаваме Исус толкова добре и Го обичаме така дълбоко, че можем да се „радваме много“ когато се смаляваме, а Той расте, ще обичаме истински и съпругите си. Така няма да опровергаваме благата вест чрез нашето отношение към тях.


1 „Консервативните“ християни в Съединените Щати са по-близки до библейските принципи – против абортите, против предбрачния секс...

2 Ардел Кейндей е професор в Северозападния колеж, Сейнт Пол, Минесота


By John Piper. © 2009 Desiring God. Website: desiringGod.org
Превод: Юлия Борисова, www.christian-books.hit.bg
Английският текст е използван с разрешението на автора.
Според заръките на автора на проповедта ви молим да я разпространявате безплатно, без да я променяте и да посочите източника.

Thumb author john piper

John Piper (@JohnPiper) is founder and teacher of desiringGod.org and chancellor of Bethlehem College & Seminary. For 33 years, he served as pastor of Bethlehem Baptist Church, Minneapolis, Minnesota. He is author of more than 50 books, including A Peculiar Glory.

© Desiring God Foundation. Distribution Guidelines

Share the Joy! You are permitted and encouraged to reproduce and distribute this material in physical form, in its entirety or in unaltered excerpts, as long as you do not charge a fee. For posting online, please use only unaltered excerpts (not the content in its entirety) and provide a hyperlink to this page. For videos, please embed from the original source. Any exceptions to the above must be approved by Desiring God.

Please include the following statement on any distributed copy: By John Piper. © Desiring God Foundation. Website: desiringGod.org