Creştinilor, Să Ştiţi Ai Cui Sunteţi

Voi aveţi Duhul lui Hristos

Romani 8:7-11

Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământeşti este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, căci, ea nu se supune Legii lui Dumnezeu, şi nici nu poate să se supună. 8 Deci, cei ce sunt pământeşti, nu pot să placă lui Dumnezeu. 9 Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui. 10 Şi dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morţii, din pricina păcatului; dar duhul vostru este viu, din pricina neprihănirii. 11 Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi, va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi.

Problema care se pune la începutul versetului nouă este aceasta: Ce vă face pe voi să fiţi diferiţi? Ce vă deosebeşte pe voi de oamenii descrişi în versetele 7-8? Acestea sunt cele două grupuri mari de oameni despre care vorbeşte Pavel. Versetele 7 şi 8 descriu cine suntem noi ca şi simpli oameni – prin expresiile pe care le foloseşte el: “cei ce sunt pământeşti” (v.8), sau “umblarea după lucrurile firii pământeşti” (v.7.). Şi el spune că ceea ce ne caracterizează pe noi atunci când suntem “pământeşti” (cf. 7:5) sau când “umblăm după lucrurile pământeşti,” sunt trei lucruri, sau un singur lucru spus în trei feluri: 1) Versetul 7a: suntem împotrivitori lui Dumnezeu şi nesupuşi Lui; 2) Versetul 7b: nu ne putem supune Legii lui Dumnezeu – atât de profunde sunt stricăciunea şi răzvrătirea noastră; 3) Versetul 8: nu putem să-i fim pe plac lui Dumnezeu. Aceasta este starea noastră, problema noastră şi identitatea noastră atunci când suntem în firea pământească – suntem doar umani (cf. Ioan 3:6)

Ce vă face să fiţi diferiţi?

Acum la începutul versetului 9 subiectul este acesta: Ce vă face pe voi să fiţi diferiţi? Versetul începe astfel: “Voi însă …” Deci există un grup de oameni care sunt diferiţi faţă de cei descrişi în versetele 7 şi 8. Aceştia sunt adevăraţii creştini. Aşadar aici învăţăm ce înseamnă să fii un creştin autentic. Şi o, ce diferenţă este să fii un astfel de creştin! Dacă numai ar şti lumea ce spune acest text!

Dacă te întrebi ce înseamnă să fii creştin, ascultă cu atenţie la Cuvântul lui Dumnezeu. A fi creştin nu are de-a face cu familia în care ai crescut. Nu are de-a face cu întrebarea dacă ai fost botezat sau confirmat. Nu are de-a face cu faptul că ai studiat la şcoli creştine. Nu are de-a face cu biserica la care mergi sau cultul de care aparţii. Ce este atunci? Ce te face să fii diferit, dacă eşti creştin, aşa cum descrie Pavel lucrul acesta aici?

Cum sunt creştinii asemănători sau diferiţi faţă de cei care sunt pământeşti

Dacă luăm doar versetele 9-11, Pavel descrie cinci moduri prin care sunteţi diferiţi de restul lumii (de cei care sunt “pământeşti”), şi un mod prin care sunteţi asemănători cu restul lumii. Să ne uităm pe rând la acestea. Creştinule, învaţă cine eşti şi al cui eşti. Acesta nu este un lucru mărunt. Lucrurile pe care le veţi auzi sunt adevăruri incredibile care vă descriu pe voi cei care sunteţi creştini autentici. Rugaţi-l pe Dumnezeu să vă ajute să simţiţi minunăţia acestor lucruri, pentru ca viaţa voastră să le arate tot mai mult în exterior.

Necreştinule, ascultă bine la ce voi spune şi poate vei deveni şi tu creştin, deoarece aceste lucruri pe care le voi descrie devin adevărate pentru noi prin credinţă, iar credinţa vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Dumnezeu (Romani 10:17). Mă rog ca Dumnezeu să vă îndrume cu blândeţe şi libertate ca să-L vedeţi şi să-L primiţi pe Hristos prin Cuvântul Lui.

1. Duhul Sfânt locuieşte în voi

Mai întâi, voi, creştinii, sunteţi diferiţi deoarece “Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi.” Uitaţi-vă la versetul 9 pentru a vedea adevărul acesta: “Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi.” Aceasta este diferenţa dintre un creştin şi un necreştin. Nu este doar o diferenţă de idei. Este chiar prezenţa Duhului lui Dumnezeu care locuieşte în voi.

Cuvântul “a locui” este important şi înseamnă mai mult decât “a fi prezent acolo,” aşa cum ai putea fi prezent într-o staţie de autobuz sau într-un tren, într-o maşină sau într-un magazin. “A locui” (oikeM) vine de la cuvântul “casă” (oikos). Aşadar implicaţia este că Duhul lui Dumnezeu nu este prezent în voi ca şi cum voi aţi fi doar o escală în care El poposeşte. Ci înseamnă că şi-a stabilit reşedinţa în voi. Acesta este locul unde locuieşte El. Aceasta este casa Lui. Implicaţia este apropiere, familiaritate şi influenţă. Dacă o persoană vine să locuiască împreună cu voi în casa voastră, persoana aceea va fi foarte apropiată de voi. Va deveni familiară cu voi şi voi cu el. Şi va avea influenţă asupra voastră şi asupra felului în care trăiţi. Să ştiţi adevărul acesta cu privire la voi, creştinilor: Duhul lui Dumnezeu locuieşte – şi-a stabilit reşedinţa – în voi. Dacă nu deveniţi foarte familiari cu El, dacă nu aveţi părtăşie cu El, şi nu sunteţi influenţaţi de El, ceva este foarte greşit. Nu-L ignoraţi, nu-L întristaţi şi nu vă împotriviţi Lui. Ce alt cadou mai bun de Crăciun ar putea să vă dea Hristosul cel înviat decât Duhul lui Dumnezeu care să locuiască în voi?

Pavel descrie în două alte feluri acest prim lucru care-i diferenţiază pe creştini de ceilalţi: El spune, mai departe în versetul 9, “voi aveţi Duhul lui Hristos.” Şi apoi, la începutul versetului 10 spune, “Hristos este în voi.” Deci primul lucru care ne diferenţiază pe noi creştinii de ceilalţi oameni care sunt “în firea pământească” este faptul că noi suntem oameni “locuiţi” de Dumnezeu. Iar Pavel spune adevărul acesta în trei feluri: 1) “Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi” (v. 9b); 2) “voi aveţi Duhul lui Hristos” (v. 9c); 3) “Hristos este în voi” (v. 10a).

Schimbarea de nume folosită aici de Pavel este plină de comori. “Duhul lui Dumnezeu,” “Duhul lui Hristos,” “Hristos” – toate acestea referindu-se esenţialmente la aceeaşi prezenţă. Duhul este egal cu Duhul lui Dumnezeu Tatăl şi cu Duhul lui Dumnezeu Fiul, Isus Hristos. Şi Duhul comunică atât de mult din Hristos încât este potrivit să spunem că Hristos însuşi este prezent în voi.

Ascultaţi ce a spus Isus pe vremea când era încă pe pământ. Ioan 14:16-18, “Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor; care să rămână cu voi în veac; (17) şi anume, Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi, şi va fi în voi. (18) Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi.”

Vedeţi ce spune? Versetul 16: El va trimite “Mângâietorul (Ajutorul),” “Duhul adevărului.” Apoi sugerează (în v. 17b) că Duhul este una cu El: “Căci rămâne cu voi şi va fi în voi.” Cu alte cuvinte: Eu sunt cu voi acum. Dar voi fi în voi după ce mă întorc la Tatăl şi voi trimite Duhul adevărului. Apoi (în v. 18) vorbeşte explicit despre El însuşi: “Nu vă voi lăsa orfani; Mă voi întoarce la voi.”

Deci pentru Isus şi pentru Pavel, Duhul lui Dumnezeu – Duhul Sfânt (Ioan 14:26) – este una cu Duhul lui Hristos şi comunică atât de mult despre Hristos încât atât Isus cât şi Pavel spun: Când El este prezent în voi, Hristos este prezent în voi.

Sunt aşa de multe comori pentru voi aici, creştinilor. Luaţi-vă timp să vă gândiţi la aceste lucruri şi să vă minunaţi de ele. Nu sunteţi niciodată fără Hristos. Niciodată departe de Hristos. El nu este niciodată departe de voi. El a spus, “Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele” (Matei 28:20), şi acum ştim cât de aproape de voi promite El să fie.

Acesta este primul aspect care vă face diferiţi ca şi creştini:

Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi. Aveţi Duhul lui Hristos. Hristos este în voi.

2. Voi sunteţi sub stăpânirea Duhului

Iată al doilea lucru care vă face să fiţi diferiţi. A doua propoziţie în versetul 9: “Voi sunteţi duhovniceşti [“în Duhul,” traducere din limba engleză, n.tr.].” Remarcaţi cu atenţie. Pavel nu spune, “Duhul este în voi,” ci, “Voi sunteţi duhovniceşti [în Duhul].” Şi aceasta este ceea ce vă deosebeşte pe voi de cei care sunt pământeşti (în firea pământească). Versetul 9a: “Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci [voi sunteţi] duhovniceşti.”

Ce înseamnă