Внимавай да не би светлината в тебе да е тъмнина

Серия статии „Вкусете и вижте“

Article by

Founder & Teacher, desiringGod.org

„Никой, като запали светило, не го слага в зимника, нито под шиника, но на светилника, за да виждат светлината онези, които влизат. Светило на тялото ти е твоето око; когато окото ти е здраво, то и цялото ти тяло е осветено; а когато е болнаво и тялото ти е в мрак. Затова внимавай да не би светлината в тебе да е тъмнина. Ако цялото твое тяло бъде осветено, без да има тъмна част, то цяло ще бъде осветено, както кога светилото те осветява със сиянието си“ (Лука 11:33-36).

Точно преди това Исус казва: „...а ето, тук има повече от Соломон...а ето, тук има повече от Йона“ (Лука 11:31,32). Това означава, че мъдростта на Исус превъзхожда и най-великата човешка мъдрост и възкресението Му ще бъде по-велико от най-вълнуващото човешко спасение и възкръсване.

Исус всъщност пита дали ние виждаме същността на това великолепно и неустоимо светило, за да може то да стане светлината и радостта на живота ни. Той говори за виждане и за две светила.

Първото светило:

Стих 33: „Никой, като запали светило, не го слага в зимника, нито под шиника, но на светилника, за да виждат светлината онези, които влизат.“

Считам, че това се отнася до казаното от Исус относно Неговата мъдрост и възкресение: Аз поставих (донесох на) в света светило – Своето мъдро и мощно присъствие, по-велико от Соломон и Йона. Аз съм светлината на света (Йоан 8:12; 9:5). Аз съм светилото, което не трябва да бъде скривано или незабележимо.

Второто светило:

Стих 34: „Светилото на тялото ти е твоето око.“

Според мен това означава, че Исус става вашето светило, защото виждате същността Му. Вашето око се превръща в светило на тялото ви, когато виждате светлината на Неговото величие в света.

След това Исус доразвива мисълта Си: „...когато окото ти е здраво, то и цялото ти тяло е осветено; а когато е болнаво и тялото ти е в мрак.“ С други думи, ако очите ви наистина Ме виждат, вие ще сте изпълнени със светлина; но ако не Ме виждате истински, тогава ще сте изпълнени с тъмнина.

След това Исус казва: „Затова, внимавай да не би светлината в тебе да е тъмнина.“ С други думи, човешкото око възприема като светлина дори това, което не е светлина. В света съществуват много неща, които изглеждат светли и чисти, а ни пречат да видим светлината на Христос – също както от светлините на града не можем да видим звездите.

„Внимавайте!“ Това единствената подбудителна форма в текста. Внимавай какво виждаш! Внимавай какво считаш за чисто, привлекателно и неустоимо. Ако това не е Христос, ти ще бъдеш изпълнен с тъмнина, независимо колко бляскаво изглежда то в момента. Свещите искрят силно докато не се появи слънцето. Тогава стават непотребни и биват изхвърлени.

Ние сме създадени за да виждаме Христовата слава. Само Неговата светлина ще ни изпълни и ще даде смисъл на всяка страна от живота ни. Когато това се случи, ние самите ще светим със същата светлина. „Ако цялото твое тяло бъде осветено, без да има тъмна част, то цяло ще бъде осветено, както кога светилото те осветява със сиянието си.“

Господи, отвори очите на сърцата ни, за да видим върховното величие на мъдростта и силата Ти. Направи очите ни здрави. Изцели слепотата ни. Изпълни ни с всеобхватната, разкриваща и очистваща всичко, напълно удовлетворяваща светлина на Твоето присъствие.

Опитвам се да виждам заедно с вас.

Пастор Джон Пайпър


By John Piper. © 2009 Desiring God. Website: desiringGod.org
Превод: Юлия Борисова, www.christian-books.hit.bg
Английският текст е използван с разрешението на автора.
Според заръките на автора на статията ви молим да я разпространявате безплатно,
без да я променяте и да посочите източника.