Cum ţi-ar plăcea să-ţi porţi bucuria?

Article by

Founder & Teacher, desiringGod.org

Isaia profeţeşte:

Cei izbăviţi de Domnul se vor întoarce şi vor merge spre Sion cu cântece de biruinţă. O bucurie veşnică le va încununa capul, veselia şi bucuria îi vor apuca, iar durerea şi gemetele vor fugi!

“O bucurie veşnică le va încununa capul”

  • Le va încununa capul precum o coroană – pentru că bucuria este semnul prin care împărtăşim stăpânirea Domnului.
  • Le va încununa capul precum o cunună – pentru a vesti răsplata biruinţei asupra fiecărei dureri ale acestei vieţi.
  • Le va încununa capul precum un coif- pentru că mintea plină de bucurie este invulnerabilă la gândurile întunecate ale lui Satan.
  • Le va încununa capul precum untdelemnul - unşi, închinaţi şi adeveriţi de Domnul.
  • Le va încununa capul precum un turban – pentru a îi proteja împotriva arşiţei şi a ploii torenţiale.
  • Le va încununa capul precum un simbol – pentru a arăta ai cui sunt ei. Ei aparţin Dumnezeului bucuriei depline.

Nu va trebui să alegi. Bucuria veşnică a celui răscumpărat este deplină. Satură orice dor, orice dorinţă sfântă. Această bucurie a fost în părtăşia Dumnezeirii înainte de creaţia lumii.Şi în cele din urmă, bucuria se va odihni asupra noastră şi ne vom putea bucura de el cu bucuria ce îi aparţine lui. Şi atunci bucuria îşi va face efectul ei nemăsurat - pentru totdeauna.