Обичам Исус Христос

Един незабравим момент в семинарията

Article by

Founder & Teacher, desiringGod.org

Един от най-паметните моменти от семинарията “Фулър” беше през учебната 1968-69 г. Бяхме на третия етаж на сградата с класни стаи и часът по систематична теология тъкмо беше свършил. Една групичка студенти беше наобиколила младия ни учител Джеймс Морган, който казваше нещо за работата на християните за справедливост в обществото. Не помня какво му казах, а той ме погледна в очите и отвърна: „Джон, аз обичам Исус Христос.”

В сърцето ми удари гръм. Един силен, умен, зрял, социално ангажиран човек току-що беше изрекъл пред шестима други: „Аз обичам Исус Христос”. Не проповядваше, не отговаряше на теологичен въпрос, не пееше хваление, не беше и в опит да си намери работа; никой не записваше разговора, а той каза, че обича Исус.

Този гръм все още заглъхва в сърцето ми, а беше преди 40 години! Хиляди от нещата, които са ми се случили в семинарията, съм забравил, но не и онзи следобед. И всичко само защото той каза, че обича Исус Христос.

Година по-късно Джеймс Морган почина от рак на стомаха и остави съпруга и четири малки деца. Най-голямото наследство, което остави в моя живот, бе изказването, което направи през един следобед в Пасадина: „Аз обичам Исус Христос”.  

За децата на Бога е естествено и необходимо да обичат Исус. Естествено, защото е част от природата ни като Божии деца. „Ако Бог ви беше Баща, щяхте да ме обичате, защото дойдох от Бога.” (Йоан 8:42). Божиите деца са естествено предразположени да обичат Сина му.

Да обичаш Исус е и необходимо. Ако не обичаш Исус, ще бъдеш прокълнат; така казва апостол Павел. „Ако някой не изпитва любов към Господа, нека бъде проклет” (1 Коринтяни 16:22). Да обичаш Исус е основен (а не пожелателен) знак за това, че се ползваш от Божията благодат. „Благодат да бъде с всички, които обичат нашия Господ Исус Христос с непокварена любов” (Ефесяни 6:24). Ако обичаш нещо повече отколкото обичаш Исус, ти не си негов последовател. „Който обича майка или баща повече, отколкото обича мен, не е достоен за мен и който обича син или дъщеря повече, отколкото обича мен, не е достоен за мен” (Матей 10:37).

Да го обичаш не е същото като да изпълняваш всичките му заповеди. „Ако ме обичате, ще пазите заповедите ми” (Йоан 14:15). Това означава, че подчинението е резултат от любовта към Исус; двете не са еднозначни. Любовта е невидима и е вътре в нас. Тя е корена, който дава видимия плод на любов към хората.

И така, в началото на 2009-а година, аз се присъединявам към Джеймс Морган и казвам: „Обичам Исус Христос”.

Нека изясня какво точно имам предвид:

  • Възхищавам се на Исус Христос повече, отколкото на който и да е друг човек или на който и да е ангел.
  • Наслаждавам се и се радвам на неговите постъпки и думи повече, отколкото на постъпките и думите на който и да е друг.
  • Желая одобрението му повече от това на който и да е друг.
  • Искам да съм с него повече, отколкото желая компанията на който и да е друг.
  • На никой друг не съм толкова благодарен.
  • Доверявам се на думите му повече, отколкото на думите на който и да е друг.
  • Когато го хвалят, съм по-щастлив, отколкото когато други получават похвала, включително и аз самият.

Ще се помолите ли с мен през 2009-а да обичаме Исус Христос повече от всякога досега? Нека нашият Господ Исус да даде от време на време скромно и естествено да казваме, че го обичаме, а това да причинява гръм в сърцата на слушателите ни.

„Въпреки че не сте го виждали, вие го обичате. Въпреки че в момента не го виждате, вярвате в него и се радвате с радост, която е неизразима и пълна със слава” (1 Петър 1:8).

Обичам го заедно с вас,

Пастор Джон