Торнадото, лутераните и хомосексуалността

Article by

Founder & Teacher, desiringGod.org

От „Севън корнърс“ видях бързо движещата се, безформена и необикновено широка фуния над центъра на Минеаполис. Казах на Кевин Дау: „Изглежда сериозно.“

Така беше. Сериозно по много причини. Един приятел, който отишъл до центъра с кола, за да види щетите, ми писа:

В ден, когато не се очакваше и нямаше прогноза за лошо време, се образува торнадо, което озадачи синоптиците. Повечето казват, че до сега не са виждали нещо подобно. Това се случва в самия град. Градът е Минеаполис.

Торнадото се появи в сряда по време на националното събрание на Евангелската лутеранска църква на Америка в конгресния център на Минеаполис. Събранието се състоя в сградата на Централна лутеранска църква, на отсрещната страна на улицата. За целта църквата разпъна палатки около сградата.

Според напечатаната програма на събранието неговата пета сесия трябва да започне на 19 август в 14 часа. Основната точка е: „Обсъждане на предложение за изявление пред обществеността относно човешката сексуална ориентация“. Предмет на разискване е дали начинът на живот на хомосексуалистите ги прави негодни да бъдат пастири.

Свидетелстващият за нанесените щети продължава:

Необикновеното торнадо се спуска малко на юг от центъра,  после продължава направо по шосе 35W, прекосява шосе I94 и вече е в центъра. Часът е 14. Първите сгради в централната част на шосе I94 са Конгресният център на Минеаполис и лутеранската църква. Торнадото тежко поврежда покрива на конгресния център, разкъсва палатките, отчупва камбанарията на църквата, разцепва останките й на две...и изчезва.

Ще си разреша да обясня тази проява на Божието провидение с няколко библейски предупреждения.

1. Тези, които не са се покаяли и продължават да живеят като хомосексуалисти (същото се отнася и за всички останали грехове), няма да влязат в Божието царство.

„Или не знаете, че неправедните няма да наследят Божието царство? Не се заблуждавайте. Нито блудниците, нито идолопоклонниците, нито прелюбодейците, нито прелъстителите на юноши, нито хомосексуалистите“ (1 Коринтяни 6:9).

2. Църквата винаги е приемала тези, които се отказват от сексуални грехове и които все още се борят с подобни желания, радвайки се заедно с тях, че на всички нас, чийто живот е греховен, пропаднал и объркан (всички, без изключение), ни е простено, при условие че се обърнем към Христос с вяра.

„И такива бяха някои от вас; но вие измихте себе си от такива неща, но се осветихте, но се оправдахте в името на Господ Исус Христос и в Духа на нашия Бог.“ (1 Коринтяни 6:11).

3. Следователно, официалните църковни оценки и решения, опрощаващи истинските грехове, които държат хората далече от Божието царство, са зло. Те опозоряват Бога, противоречат на Писанията и напълно съдействат за нанасяне на проклятие вместо доброволно предложеното от Бога спасение.

4. Исус Христос управлява вятъра и това включва също всяко торнадо.

„И голям страх ги обзе; и те си казаха един на друг: Кой ли е Този, че и вятърът, и езерото Му се покоряват?“ (Марк 4:41).

5. Когато попитаха Исус за бедствието близо до Ерусалим, което изглеждаше случайно и в което загинаха 18 човека, Той отговори с обобщени изрази. Този отговор се отнася и за бедствията в Минеаполис, Тайван или Багдад. Божието послание към нас е да се покаем, защото без това никой няма да избегне Неговата присъда.

Исус каза: „Или мислите ли, че онези осемнадесет души, върху които падна Силоамската кула и ги уби, бяха по-големи престъпници от всички човеци, които живеят в Йерусалим?  Казвам ви: Не; но ако не се покаете, всички така ще загинете. “ (Лука 13:4,5).

6. Заключение: Торнадото в Минеаполис беше великодушно, но непоколебимо предупреждение към лутеранската църква и всички нас: отвърнете се от това да подкрепяте греха. Откажете се да поощрявате поведение, което води до унищожение. Потвърдете верността си към истината и властта на Писанията. Откажете се от закостенялата си склонност да извращавате Божията благодат и да я превръщате в сладострастие. Наслаждавайте се на прошката, дошла от кръста и на нейната мощ да променя вас и всички останали грешници.


 

By John Piper. © 2009 Desiring God. Website: desiringGod.org
Превод: Юлия Борисова, www.christian-books.hit.bg
Английският текст е използван с разрешението на автора.
Според заръките на автора на статията ви молим да я разпространявате безплатно, без да я променяте и да посочите източника.