Noi dărâmăm argumente

De ce este așa de greu să găsești puțină liniște sufletească?

Păi, pacea este mai greu de găsit când trăiești într-o zonă caracterizată de război. Și, fie că îți place sau nu, ești într-un război. Acest război are proporții cosmice. Îl implică pe Dumnezeu, pe oameni, pe îngeri, pe demoni, principate, puteri, națiuni și antichriști.

Și știi care este frontul unde se dă bătălia? Este în mintea ta.

Iată cum descrie aceasta Pavel în 2 Corinteni 10:3-5:

Măcar că trăim în firea pământească, totuşi nu ne luptăm călăuziţi de firea pământească. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământeşti, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime care se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu; şi orice gând îl facem rob ascultării de Hristos.

Unde este lupta acerbă? Acolo unde sunt gândurile tale. Care sunt cetățile întărite care țin prizonieri oamenii? Argumentele și opiniile.

Și argumentele nu sunt numai cetăți întărite, ele sunt arme de distrugere în masă. Adam și Eva (și noi toți împreună cu ei) suntem doborâți din cauza unui argument. Ei au crezut argumentul șarpelui și au încetat să-L mai creadă pe Dumnezeu.

Aceasta este esența mortală a păcatului: a nu-L crede pe Dumnezeu. A nu-L crede pe Dumnezeu înseamnă să te aliezi cu Satana, cel despre care Isus a spus că este „ucigaş şi nu stă în adevăr...căci este mincinos şi tatăl minciunii.” (Ioan 8:44)

Nu îl vrei pe Satana ca şi aliat. El este un trădător. El urmăreşte să te omoare cu minciuni.

Ai grijă la emoţiile tale. Ele sunt semnale ale argumentelor. Emoţiile tale, care pot veni peste tine ca nişte vagi impresii şi dispoziţii, sunt de obicei răspunsuri la un argument. Dispoziţiile nu vin de niciunde. Atunci când suntem supăraţi, descurajaţi, deprimaţi, anxioşi, autocompătimitori, temători sau iritabili, este foarte probabil că noi credem ceva foarte specific.

A te lupta cu păcatul înseamnă să te lupţi cu necredinţa – sau să dărâmi argumente. Şi, pentru a ne putea lupta eficient cu necredinţa, trebuie să doborâm îndoielile şi ispitele cu argumente specifice. Ce anume ni se spune şi ni se promite? Doar atunci putem distruge argumentele false ale inamicului cu cele adevărate.

Diavolul nu doreşte ca noi să gândim clar despre păcat. Vrea să continuăm să gândim vag ca să ne ţină prizonieri şi să ne dezarmeze. Dar Isus vrea ca noi să gândim clar. Vrea să cunoaştem adevărul deoarece adevărul aduce libertate:

Şi a zis iudeilor care crezuseră în El: „Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei; veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.” (Ioan 8:31-32)

Deci, ca luptători pentru libertate haideţi să luptăm împotriva „inimilor necredincioase” îndemnându-ne unul pe altul în fiecare zi (Evrei 3:12-13) să trăim în libertatea – și pacea – adevărului.

Deoarece luptele noastre cele mai importante sunt câștigate sau pierdute cu argumente.