Ce este libertatea?

Article by

Founder & Teacher, desiringGod.org

O parte din mesajul meu de la „Passion 2012” a definit adevărata libertate creștină. Aici aveți o prezentare mai completă a ceea ce este luat dintr-o predică din Ioan 8:32, „Veți cunoaște adevărul, și adevărul vă va face liberi.”

Există cel puțin patru feluri de libertate. Și fiecare dintre ele adaugă o dimensiune crucială a libertății pănă când ajungem la libertatea deplină a creștinismului – „cu adevărat liberi”. Permiteți-mi să rezum aceste patru feluri de libertate într-o singură definiție a libertății depline și complete:

Ești cu adevărat liber – liber în totalitate, cu adevărat liber – atunci când ai (1) dorința, (2) abilitatea, (3) și oportunitatea pentru a face (4) ceea ce te va face fericit peste o mie de ani.

Sau am putea zice: Ești liber deplin atunci când ai (1) dorința, (2) abilitatea, (3) și oportunitatea pentru a face (4) ceea ce nu-ți va lăsa nicio părere de rău pentru totdeauna.

  • Dacă nu ai dorința de a face un lucru, nu ești complet liber să-l faci. A, poate îți vei aduna toată voința pentru a face ceea ce nu vrei să faci, dar nimeni nu numește acest lucru libertate. Nu așa vrem să trăim. Există aici o constrângere și o presiune asupra noastră pe care nu o vrem.
  • Și dacă ai dorința de a face un lucru, dar nu ai abilitatea de a-l face, nu ești liber să faci acel lucru.
  • Și dacă ai dorința și abilitatea de a face un lucru, dar nu ai oportunitatea de a-l face, nu ești liber să faci acel lucru.
  • Și dacă ai dorința de a face un lucru, și abilitatea de a-l face, și oportunitatea de a-l face, dar la sfârșit te distruge, nu ești complet liber – nu ești liber cu adevărat.

Pentru a fi complet liberi, trebuie să avem dorința, abilitatea, și oportunitatea de a face ceea ce ne va face fericiți pentru totdeauna.

Fără regrete.

Și numai Isus, Fiul lui Dumnezeu care a murit și a înviat pentru noi, poate face posibil acest lucru.

Pentru a fi fericiți pentru totdeauna, păcatele noastre trebuie să fie iertate și mânia lui Dumnezeu îndepărtată, iar Hristos trebuie să devină Comoara noastră supremă. Numai Isus poate face acest lucru. De fapt, l-a făcut deja. A murit pentru păcatele noastre. A absorbit mânia lui Dumnezeu. Și a înviat din morți, și de aceea El este absolut prețios astăzi. Iar acum ne oferă acest lucru ca un dar fără plată.

Dacă Fiul te va face liber, vei fi liber cu adevărat.