Ποια θα είναι η σημασία της Τελική Κρίσης για Σένα;

Article by

Founder & Teacher, desiringGod.org

Γράφω αυτό το Βράδυ της Πρωτοχρονιάς. Το τέλος του 2007 φέρνει στο μυαλό μου και άλλες τελετές λήξης - όπως την τελική κρίση. Αναλογίσου μαζί μου, εάν θέλεις, πώς θα είναι να περάσεις την τελευταία μεγάλη κρίση. Είναι καλό να ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας πώς θα είναι. Εάν το δούμε καθαρά, θα κάνει αυτούς που εμπιστεύονται τον Χριστό τους πιο ευτυχισμένους και πιο θαρραλέους ανθρώπους του 2008.

Πιστεύω πως όλοι θα αντιμετωπίσουμε μια τελική κρίση μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο. «Θα σταθούμε όλοι μπροστά στο θρόνο κρίσης του Θεού» (Προς Ρωμαίους 14:10 Προς Κορινθίους Β’ 5:10). Όταν ο Ιησούς λέει, «Όποιος ακούει τα λόγια μου και πιστεύει σε αυτόν που με έστειλε έχει ζωή αιώνια. Δεν έρχεται σε κρίση, αλλά έχει περάσει από τον θάνατο στη ζωή,» το ερμηνεύω ότι δεν θα καταδικαστούμε στην τελική κρίση, επειδή η καταδίκη μας έχει είδη περάσει-δεν είμαστε ένοχοι. Λοιπόν, γιατί βρισκόμαστε εδώ, στην τελική κρίση;

Η εικόνα δίνεται στην Αποκάλυψη 20:12-15.

Και είδα τους νεκρούς, μεγάλους και μικρούς, να στέκονται μπροστά στο θρόνο. Ανοίχτηκαν βιβλία, κι ύστερα ανοίχτηκε ένα άλλο βιβλίο, το βιβλίο της ζωής. Και κρίθηκαν οι νεκροί ανάλογα με τα έργα τους, πού ήταν γραμμένα στα βιβλία. Η θάλασσα παρέδωσε τους νεκρούς της, και ο θάνατος και ο Άδης παρέδωσε τους νεκρούς που φύλαγαν. Κι ο καθένας κρίθηκε κατά τα έργα του. Τότε ο θάνατος και ο Άδης ρίχτηκαν στη λίμνη της φωτιάς. Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος, η λίμνη της φωτιάς κι όποιος δε βρέθηκε γραμμένος στο βιβλίο της ζωής ρίχτηκε κι αυτός στη λίμνη της φωτιάς.

Υπάρχουν ‘βιβλία’(εδ.12), και υπάρχει ένα ‘βιβλίο’ (εδάφια 12, 15). Το ‘βιβλίο’ ονομάζεται ‘το βιβλίο της ζωής.’ Τα ‘βιβλία’ είναι η αναφορά των πράξεων από όλη την ανθρωπότητα. Αυτό υπονοείται όταν ο Ιωάννης λέει: «Και κρίθηκαν οι νεκροί ανάλογα με τα έργα τους, πού ήταν γραμμένα στα βιβλία….και ο καθένας κρίθηκε κατά τα έργα του.» (13, 14)

Όλοι οι νεκροί κρίνονται ανάλογα με το τι είναι γραμμένο στα βιβλία. Αυτό συμπεριλαμβάνει τους πιστούς καθώς και αυτούς που δεν πιστεύουν, αυτούς που έχουν εκλεγεί, και αυτούς που δεν έχουν εκλεγεί. Αυτή είναι μια κρίση για όλους. «Και είδα τους νεκρούς, μεγάλους και μικρούς» (εδάφιο 12) «Και κρίθηκαν οι νεκροί»(εδ.12) «Η θάλασσα παρέδωσε τους νεκρούς της, και ο θάνατος και ο Άδης παρέδωσαν τους νεκρούς που φύλαγαν. Κι ο καθένας κρίθηκε κατά τα έργα του.» (εδάφιο 13) Άρα και οι πιστοί και αυτοί που δεν πιστεύουν αντιμετωπίζουν ο,τι είναι γραμμένο στα βιβλία. Έχει σημασία. Αλλά ποια είναι η σημασία του;

Για να απαντήσουμε κάτι τέτοιο, χρειαζόμαστε να δούμε τι σημαίνει να έχεις το όνομά σου γραμμένο στο ‘βιβλίο της ζωής.’ (εδ.12, 15). Στην Αποκάλυψη 13:8, ο Ιωάννης λέει, «Θα το προσκυνήσουν (το θηρίο) όλοι οι κάτοικοι της γης, που το όνομα τους δε γράφτηκε στο βιβλίο της ζωής του σφαγμένου Αρνίου από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος.»

Δύο πράγματα είναι σημαντικά εδώ:

  • Ένα είναι ότι τα ονόματα υπάρχουν στο βιβλίο της ζωής πριν από την τη δημιουργία του κόσμου. Άρα αυτή είναι μία αναφορά για τους εκλεκτούς (Αποκάλυψις 17:4)-αυτοί που σίγουρα θα πίστευαν στο Χριστό και θα σώζονταν από αυτόν.
  • Δεύτερον, το να είναι κάποιος γραμμένος στο βιβλίο της ζωής εξασφαλίζει ότι ο άνθρωπος αυτός δεν θα προσκυνήσει το θηρίο. Αυτό υπονοείται λέγοντας πως όλοι θα προσκυνήσουν το θηρίο εκτός από αυτούς των οποίων τα ονόματα είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Εάν το όνομά σου είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής, δεν θα προσκυνήσεις το θηρίο. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Το να είσαι στο βιβλίο σημαίνει πως ανήκεις στο Θεό ο οποίος φυλάει τους εκλεκτούς του από το τη λατρεία του πονηρού. Ο Ιωάννης λέει ξανά το ίδιο πράγμα στην Αποκάλυψη 17:8: «Και θα απορήσουν οι κάτοικοι της γης, αυτοί που το όνομά τους δε γράφτηκε στο βιβλίο της ζωής, από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος γιατί θα βλέπουν το θηρίο.» Το να  είσαι γραμμένος στο βιβλίο σημαίνει πως δεν θα απορείς με το θηρίο.

Έτσι επιστρέφουμε στην κρίση στην Αποκάλυψη 20. Στο εδάφιο 15 αναφέρει, «Κι όποιος δε βρέθηκε γραμμένος στο βιβλίο της ζωής ρίχτηκε κι’ αυτός στη λίμνη της φωτιάς.» αυτό υπονοεί ότι το να είσαι γραμμένος στο βιβλίο της ζωής εξασφαλίζει ότι δεν θα χαθείς. Η σωτηρία εξασφαλίζεται γι αυτούς που βρίσκονται στο βιβλίο της ζωής.

Ο λόγος που, έχοντας το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής εξασφαλίζει τη σωτηρία μας είναι ότι ‘το βιβλίο ονομάζεται-το βιβλίο της ζωής του σφαγμένου  Αρνίου’(Αποκάλυψις 13:8). Τα ονόματα στο βιβλίο δεν σώζονται χάρη των έργων τους. Σώζονται βάση της θυσίας του Χριστού . «Αυτός μας αγαπάει κι έχει χύσει το αίμα του για να μας καθαρίσει από τις αμαρτίες μας» (Αποκάλυψις 1:5). “Και με το αίμα σου μας εξαγόρασες για το Θεό» (Αποκάλυψις 5:9).

Άρα πώς χάριν της εγγραφής της ζωής μας που περιέχεται ‘στα βιβλία’ έχει ένα μερίδιο στην κρίση; Η απάντηση είναι πως τα βιβλία περιέχουν αρκετά στοιχεία ότι ανήκουμε στο Χριστό που λειτουργούν σαν δημόσια επιβεβαίωση της πίστης μας και της ένωσής μας με αυτόν. Σκέψου την Αποκάλυψη 21:27 «Δε θα μπει όμως τίποτα μολυσμένο,[στη Νέα Ιερουσαλήμ],μήτε όσοι κάνουν βδελυρά και ψεύτικα πράγματα, παρά μονάχα όσοι είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής του Αρνίου.» Εδώ το αποτέλεσμα του να «είσαι γραμμένος στο βιβλίο της ζωής» δεν είναι μόνο να αποφύγεις το χαμό, αλλά ότι δεν θα πράττεις τίποτα μισητό, και καμία αμαρτωλή συμπεριφορά δεν θα γίνεται δεκτή. Με άλλα λόγια, ακριβώς όπως στην Αποκάλυψη 13:18, όπου το να είσαι στο βιβλίο της ζωής εξασφαλίζει ότι δεν θα προσκυνήσεις το θηρίο, έτσι και στην Αποκάλυψη 21:27, το να είσαι στο βιβλίο της ζωής σημαίνει ότι κανένας δεν θα πράττει μισητές πράξεις.

Άρα, οι πράξεις μας επιβεβαιώνουν ότι τα ονόματα μας είναι στο βιβλίο και πρέπει να είναι στο βιβλίο-δηλαδή, επιβεβαιώνουν ότι βασιζόμαστε στον Χριστό και είμαστε ενωμένοι μαζί του. Οι πράξεις μας είναι οι καρποί της πίστης και ένωσής μας με τον Χριστό.

Για παράδειγμα, σκέψου τον ληστή στο σταυρό. Ο Ιησούς είπε πως θα έμπαινε στον παράδεισο (Κατά Λουκά 23:43). Αλλά πως θα είναι η κρίση γι αυτόν όταν ανοίξουν τα βιβλία; τα 99% της ζωής του θα είναι αμαρτία. Και μόνο οι τελευταίες του ώρες θα είναι οι καρποί πίστης. Νομίζω πως ο Θεός θα ανοίξει το βιβλίο της ζωής και θα δείξει το όνομα του ληστή στο σταυρό. Η σωτηρία του θα είναι εξασφαλισμένη με το αίμα του Χριστού. Τότε ο Θεός θα ανοίξει τα βιβλία και θα χρησιμοποιήσει τα αρχεία της αμαρτίας για να δοξάσει την υπέρτατη θυσία του Γιού του, και θα χρησιμοποιήσει την τελευταία σελίδα για να δείξει την αλλαγή που επήλθε στην στάση του ληστή και στα λόγια του. Η τελευταία σελίδα-οι τελευταίες ώρες στο σταυρό-θα είναι η δημόσια επιβεβαίωση της πίστης του ληστή και ένωση με το Χριστό.

Έτσι, όταν λέω ό,τι είναι γραμμένο στα βιβλία είναι και δημόσια επιβεβαίωση της πίστης μας και της ένωσής μας με το Χριστό, ότι η αναφορά θα περιέχει περισσότερες καλές απ’ ότι κακές πράξεις. Εννοώ ότι θα καταγράφονται εκεί οι αλλαγές που δείχνουν την πραγματικότητα της πίστης-την πραγματικότητα της αναγέννησης και ένωσης με το Χριστό. Θα υπάρχει αρκετή ένδειξη χάρης που ο Θεός θα μπορέσει να κάνει δημόσια επίδειξη για το τι βρίσκεται στα βιβλία για να επαληθεύσει την πραγματικότητα της αναγέννησης αυτών που είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής. Κανείς δεν σώζεται βάσει των έργων του. Αλλά όλοι που σώζονται κάνουν καινούργια έργα. Όχι τέλεια, αλλά με ταπεινή λαχτάρα για μεγαλύτερη αγιότητα. Έτσι αρχίζω το 2008, με την πεποίθηση ότι η καταδίκη μου έχει περάσει(Προς Ρωμαίους 8:3), και ότι το όνομά μου βρίσκεται στο βιβλίο της ζωής, και ότι αυτός που άρχισε το καλό έργο μέσα μου θα το φέρει εις πέρας την ημέρα του Χριστού. Προσεύχομαι για σας, ότι είστε μαζί μου.

Πάστορας Ιωάννης