Vom fi fără pată în ziua când Domnul se va întoarce?

Article by

Founder & Teacher, desiringGod.org

Există o sfințenie susținută de credință, pe care Pavel vrea ca cei convertiți de el să o aibă în ziua lui Cristos — în ziua când se va întoarce, când cei morți în Cristos vor învia (1 Corinteni 15:23). Această sfințenie (pe care o mai numește și a fi fără pată, a fi fără urmă de vină, a fi deasupra oricărui reproș și puritate) este certă datorită credincioșiei lui Dumnezeu, probabilă datorită credinței perseverente și dependentă de factorul uman.

Certitudinea

Pavel este sigur că Dumnezeu va lucra această credință perseverentă și sfințenie în copiii Săi născuți din nou pentru ziua lui Cristos. Aceasta este partea credincioșiei lui Dumnezeu.

Dumnezeul păcii să vă sfințească El Însuși pe deplin și duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Isus Hristos. Cel care v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta (1 Tesaloniceni 5:23-24 ).

Așa că să nu duceți lipsă de niciun fel de dar în așteptarea arătării Domnului nostru Isus Hristos. El vă va întări până la sfârșit, în așa fel ca să fiți fără vină în ziua venirii Domnului nostru Isus Hristos. Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său Isus Hristos, Domnul nostru (1 Corinteni, 1, 7-9).

Sunt încredințat că Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos (Filipeni 1 :6).

La acest lucru se așteaptă, încrezător, Pavel de la cei convertiți de el. Însă nu este de la sine înțeles că vor fi perseverenți în credință și sfințenie. Adică, nu ține în așa măsură de cei născuți din nou ca sfințenia și credința lor să supraviețuiască fără lucrarea lui Dumnezeu în ei.

Creștinul născut din nou, în calitate de făptură nouă a lui Dumnezeu (2 Corinteni 5:17) nu are puterea de a persevera. Ci mai curând făptura nouă are în sine legătura cu Cel care zilnic dă puterea de a persevera. Iar această legătură este sigură, spune Pavel, întrucât este susținută în mod decisiv de Dumnezeu, nu de om. De aceea Pavel insistă, Dumnezeu este credincios, cu siguranță va face acest lucru (1 Tesaloniceni 5:24, 1 Corinteni 1:9).

Probabilitatea

Totuși, chiar dacă este sigur pentru cei ce sunt făpturi noi în Cristos, Pavel le spune credincioșilor: Voi… (Cristos) v-a împăcat acum prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui sfinți, fără prihană și fără vină, negreșit dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință. (Coloseni 1- 21-23).

Sfințenia pe care urmează s-o avem în ziua revenirii lui Cristos este probabilă dacă continuăm în credință. Această probabilitate nu contrazice certitudinea. Dumnezeu este credincios ; el va împlini acest lucru. Însă credinciosului nici să nu-i treacă prin cap că ar putea fi pregătit dacă nu continuă în credință.

Credincioșia lui Dumnezeu se experimentează prin faptul că permanent trezește în noi harul de a continua în credință. El ne ține. Și face acest lucru dându-ne pasiunea de a-l prețui și de a urma sfințenia.

Dependența

Pavel nu privește cu mâinile în sân această dinamică a curățirii din viețile creștinilor convertiți de el. Se roagă pentru ei. Și anume se roagă ca ei să fie, de fapt, găsiți curați și fără pată în ziua lui Cristos.

Este absolut sigur că vor ajunge în siguranță și în sfințenie în ziua lui Cristos. Sosirea este probabilă dacă se perseverează în credință. Iar rugăciunile lui Pavel sunt factorul de dependență pe care îl folosește Dumnezeu pentru a-i aduce teferi acasă.

Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere, ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă poticniți până în ziua venirii lui Hristos (Filipeni 1:9-11).

Domnul să vă facă să creșteți tot mai mult în dragoste unii față de alții și față de toți, cum facem și noi înșine pentru voi, ca să vi se întărească inimile și să fie fără prihană în sfințenie înaintea lui Dumnezeu,Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Isus Cristos împreună cu toți sfinții săi (1 Tesaloniceni 3:12-13).

Prin urmare, fie ca adevărul siguranței lui Pavel să ne facă siguri. Fie ca adevărul probabilității să ne facă serioși. Și fie ca adevărul dependenței să ne facă să ne înconjurăm cu frați și surori care se roagă pentru credința și sfințenia noastră.