Đức Chúa Trời Đã Không Đợi Bạn Tin

Dưới đây là bản văn đã được một phần biên tập lại.

Đức Chúa Trời muốn dùng sự sâu nhiệm của Phúc m để kinh nghiệm của bạn về việc được Chúa yêu với tính cách cá nhân, không có khởi đầu cũng không có kết thúc, trở nên sâu sắc và ngọt ngào hơn.

Rất nhiều Cơ Đốc nhân kinh nghiệm về tình yêu của Chúa chỉ giống như một tình yêu được gợi ý và đợi chờ. Họ tin rằng Đức Chúa Trời gợi ý sự sống đời đời qua huyết của Chúa Giê-xu và rồi Ngài đợi xem ý bạn tự mình xác định thế nào và sẽ quyết định ra sao. Điều này được tán dương cũng giống như tình yêu của Đức Chúa Trời bao la và rộng lớn. Thật đó là một bi kịch khi hàng triệu triệu Cơ Đốc nhân nhận biết một cách có chủ ý về tình yêu của Đức Chúa Trời.

Có người chia sẻ trên Facebook: “Nếu ngày nay, bạn nhận biết Chúa Giê-xu, đó là vì bạn đã được yêu và được chọn từ trước.” Chính Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một cánh cửa theo sự sâu nhiệm của Phúc m về tình yêu của Ngài vốn thật bao la và còn hơn thế nữa. Ngài đã hoàn thành việc này đến nỗi chúng ta sẽ chúc tụng trong sự kinh ngạc về việc chúng ta được yêu một cách riêng tư, cá nhân, từ trước vô cùng. Không phải vì chúng ta đã tin. Không phải vì chúng ta đã thực hiện. Nhưng bởi Đức Chúa Trời đã vui thích khi lựa chọn chúng ta. Chỉ bởi Ngài vui thích được tự do. Ngài chọn chúng ta bởi vì Ngài chọn chúng ta trong sự yêu thương.

Thưa anh chị em, là những người được Đức Chúa Trời yêu quí, chúng tôi biết rằng Đức Chúa Trời đã chọn anh chị em. (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:4)

Thưa anh chị em, những người yêu dấu của Chúa, chúng tôi phải luôn luôn cảm tạ Đức Chúa Trời về anh chị em vì Đức Chúa Trời đã chọn anh chị em. (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13)

Khi Chúa Giê-su biết là đã đến lúc Ngài phải rời thế gian để trở về cùng Cha. "Ngài đã yêu những người của mình trong thế gian, thì Ngài cứ yêu cho đến cuối cùng." (Giăng 13:1)

Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên dù chúng ta đã chết, Ngài làm cho chúng ta sống. (Ê-phê-sô 2:4)

Phao-lô không dùng cụm từ đó ở bất cứ nơi nào khác: lòng yêu thương lớn. Bạn có thấy ý nghĩa của điều đó là gì không? Điều đó có nghĩa: có một tình yêu không phải vì để hồi âm sự đáp ứng của bạn đối với Ngài. Ngài không đợi chờ. Chúng ta đã chết. Và vượt lên trên cả lòng yêu thương lớn từ cõi đời đời mà Ngài đã ban cho bạn, Ngài đã làm cho bạn sống để bạn có thể tin, để bạn có thể nhìn thấy sự đẹp đẽ của Ngài, để bạn có thể tôn quí Ngài như điều quí báu nhất của mình, tận hưởng điều đó như niềm vui sướng lớn lao nhất. Đó là một sự "riêng tư" khác biệt, sự sâu đậm của lòng yêu thương mà nhiều Cơ Đốc nhân chưa bao giờ tận hưởng. Điều này thật đáng buồn và không thể không tác động đến phần thế tục và yếu đuối trong chúng ta.

Nếu hôm nay chúng ta đang sống, nghĩa là bạn nhận biết Đức Chúa Trời trong Đấng Christ như điều quí báu lớn nhất và niềm vui sướng cao cả nhất, bởi đó là vì bạn được yêu thương và được chọn từ trước buổi sáng thế.

Vậy, hãy khiêm nhường. Hãy nên thánh. Hãy can đảm trong sứ mạng và trong tình yêu vì sự vinh quang của Đức Chúa Trời.


Read, watch, or listen to the full message: