Божият Син дойде да разруши делата на дявола

1 Йоан 3:1-10:

Помислете само каква любов е показал към нас Отец, щом ни е позволил да се наречем деца на Бога! И наистина сме такива! Но светът не разбира това, защото не е познал него. 2. Скъпи мои, сега сме деца на Бога. Какви ще бъдем в бъдеще, още не ни е разкрито, но знаем, че когато Христос се яви, ще бъдем като него, защото ще го видим такъв, какъвто е. 3. Който има тази надежда в него, очиства себе си, както Христос е чист. 4. Всеки, който извършва грях, нарушава закона, защото грехът е нарушаване на закона. 5. Знаете, че Христос дойде, за да премахне греховете на хората. В него няма грях. 6. Който живее в него, вече не съгрешава, а който продължава да съгрешава, нито го е виждал, нито някога го е познавал. 7. Дечица, не позволявайте на никого да ви заблуждава. Всеки, който постъпва праведно, е праведен, както е праведен Христос. 8. Всеки, който продължава да съгрешава, принадлежи на дявола, защото дяволът съгрешава от самото начало. Затова дойде Божият Син – за да унищожи делата на дявола. 9. Всеки, който е станал дете на Бога, не продължава да съгрешава, защото новият живот, който Бог му е дал, остава в него. Той не може да продължава да съгрешава, защото е станал Божие дете. 10. Децата на Бога и децата на дявола се разпознават по това: който не постъпва праведно и не обича брат си, не принадлежи на Бога.

Хората, които ще преживеят истинското значение на Рождество Христово във вторник, са тези, които знаят и чувстват, че в тях има нещо, което се нуждае от унищожение. Вярно е това, което Йоан казва: “Бог не изпрати Сина в света да съди света, а да спаси света чрез него.” (Йоан 3:17) Той обаче спасява, унищожавайки. Както лекар ампутира крак, поразен от гангрена или изрязва бял дроб, поразен от рак.

Исус дойде да разруши нещо

Исус каза: “Не здравите се нуждаят от лекар, а болните. Дойдох да призова не праведните хора, а грешниците.“ (Марк 2:17) Единствените, които разбират и възприемат Рождество Христово, са хората, които са болни и нещастни и отчаяно искат болестта им да бъде унищожена. Докато не приемем радушно Исус като унищожител в живота си, той не може да ни бъде Спасител.

Смисълът на днешното послание е взет от 1Йоан 3:8б : “Затова дойде Божият Син – за да унищожи делата на дявола.” Рождество Христово е възхвала на идването на земята на вечния Божи Син, който се яви за да унищожи делата на дявола. Той се роди поради намерението на Бога да унищожи нещо. Ако искате да използвате образите от съвременните космически одисеи, представете си Рождество като божието проникване на бунтовната планета Земя с разузнавателна и разрушителна мисия. Ако пък идвате от епохата на д-р Килдеър и Бен Каси, си представете Рождество като пристигането на един блестящ лекар в изолирано селце в Апалачите, опустошено от смъртоносен вирус. Или, ако сте по-стари, представете си Рождество като пристигането на Джон Джоузеф Пършинг като главнокомандващ на американската армия на западния фронт в Аргонската гора през есента на 1918 г.

Целта на идването на Божия Син беше да унищожи делата на дявола. Космическият кораб се е приземил, лекарят е дошъл, генералът е поел командването. Целта е: търсене и унищожение на делата на дявола.

Три въпроса относно мисията на Рождество Христово

Има три въпроса, на които искам да се опитам да отговоря във връзка с мисията на Рождество.

1. Какво дойде да разруши Божия Син?

2. Как го разруши?

3. Как можем ние да участваме в победата му?

1. Какво дойде да разруши Божият Син?

Стих 8 казва, че той е дошъл да разруши делата на дявола. Какво представляват “делата на дявола”? Нека да очертаем концентрични кръгове около “делата на дявола” от стих 8. Най-близкият е предното изречение от стих 8 и следващото в стих 9. Стих 8а: “Всеки, който продължава да съгрешава, принадлежи на дявола защото дяволът съгрешава от самото начало.” След това идва нашият текст за Божия Син, който идва да разруши делата на дявола. Стих 9: “Всеки, който е станал дете на Бога, не продължава да съгрешава, защото новият живот, който Бог му е дал, остава в него. Той не може да продължава да съгрешава, защото е станал Божие дете.”

Делата на дявола са греховете

Първо, Йоан казва, че дяволът съгрешава и тези, които вършат грях, са негови. После казва, че Христос дойде да унищожи делата на дявола. След това казва, че никой, който е роден от Бог, не върши грях. Не бихте ли се съгласили, че делата на дявола, които Божият Син дойде да разруши, са греховете? Несъмнено трябва да сложим “затова” в началото на стих 9: “Затова дойде Божият Син – за да унищожи делата на дявола. Затова всеки, който е станал дете на Бога, не продължава да съгрешава.” Когато хората вършат грях, това е дело на дявола. Неговата работа е да ги изкушава да вършат грях. Когато те съгрешават, той си е свършил работата. Така че това, което Божият Син дойде да разруши, е не точно вината от греха (която може да ни накара да останем такива, каквито сме и да продължим да грешим до небесата), а всъщност вършенето на грях. Врагът на тази бунтовна планета е греха. Смъртоносният вирус в Апалачите е греха. Силата, която трябва да бъде победена на западния фронт, е греха. Рождество Христово е божието нахлуване на вражеска територия за да спаси хората от дявола и да унищожи греха в живота им.

Грехът е беззаконие

Сега нека вземем друг концентричен кръг от нашия текст и да се опитаме да определим делата на дявола по-точно. Какво е грях? Стих 4: “Всеки, който извършва грях, нарушава закона, защото грехът е нарушаване на закона.” Законът, който има предвид Йоан, не е американската конституция. Това е Божият закон. Той е израз на проявената божия воля за неговите творения.

Беззаконието е да живеем така, сякаш нашите идеи са по-висши от божиите. Беззаконието казва: Бог може да изисква нещо, но аз не го предпочитам. Бог може да обещава, но аз не искам. Беззаконието замества божия закон с нашите противоречащи му желания. Ние ставаме сами за себе си закон. Беззаконието е бунт срещу правото на Бога да прави закони и да управлява творенията си.

Сега можем по-добре да видим това, което Божият Син е дошъл да унищожи. Делата на дявола – това е греха. Грехът е беззаконие. Беззаконието е бунт срещу правото на Бог да ни управлява. Работата на Сатана е да ни изкушава да отхвърляме авторитета на Бога и да поискаме самите ние да станем като Бог. Сатана работи за да подхрани у нас гордост, която да сложи собствените ни желания над божия закон. Това е беззаконие; то е същността на греха и точно това дойде да разруши Синът на Бога в теб и в мен.

2. Как го разруши?

Текстът ни дава два отговора и ние трябва да попитаме как са свързани един с друг.

Два отговора – неговото идване и новорождението.

Стих 8 гласи, че Божият Син дойде за да унищожи делата на дявола. С други думи, за да унищожи греха, той трябва да дойде. Това означава да дойде от небето и да се роди като човек. Вероятно Йоан има предвид не само присъствието му на земята, а и всичко, което е направил докато е живял, умрял и възкръснал. Следователно първият отговор на въпроса как Христос унищожава делата на дявола е: чрез идването си. Той идва за да живее, умре и възкръсне и това по някакъв начин унищожава греха.

Вторият отговор е в стих 9: “Всеки, който е станал дете на Бога, не продължава да съгрешава” (“Съвременен превод 2004”; в повечето български варианти е стихът е преведен “Никой, който е роден от Бога, не върши грях…” ). Грехът е победен, делата на дявола са унищожени щом някой е роден от Бога.

И така, в този текст има два начина, по които делата на дявола са унищожени. Единият е чрез появата на Божия Син, а другият – чрез новорождението. По какъв начин са свързани? Защо и двата са необходими? За Исус не е достатъчно да дойде, да умре и да възкръсне. Хората трябва да бъдат родени от Бога. В противен случай делата на дявола не са унищожени. Грехът продължава да царува. Също така не е възможно Бог да предизвика новорождението на хората без да дойде Божият Син. Необходими са и двете неща. Затова питаме: как са свързани?

Какво означава да бъдеш роден от Бога?

Стих 9 казва: “Всеки, който е станал дете на Бога, не продължава да съгрешава, защото новият живот, който Бог му е дал, остава в него.” (тук гръцката дума “семето” е преведена “новият живот”) Всеки, който иска да съгреши, може да съгреши. Когато Йоан казва, че роденият от Бога не може да съгреши, това трябва да означава, че той има нови желания. Това е като раждането – нещо ново започва съществуването си. Павел го нарича ново създание (Ефесяни 2:10; 4:24). Еремия го нарича ново сърце (Еремия 24:7). Езекиил – нов дух (Езекиил 36:26). Да бъдеш роден от Бога е да бъдеш променен от него така, че робството на греха да бъде разчупено.

Как става това? Стих 9 казва, че когато някой е роден от Бога, Божието семе живее в него. Ето защо той не може да съгреши. Това описание е взето от обикновеното раждане на човека. Когато един баща добива син, бащиното семе живее в него и чрез него синът прилича на баща си. Божият характер е противоположен на греха. По тази причина божието дете ще бъде като Баща си – няма да бъде способно да върши грях.

Защо учението на Йоан не е за безгрешно съвършенство

Знам, че всичко това звучи като че ли Йоан говори за съвършенство, лишено от грях. Има няколко причини, поради които вярваме, че не е така. Една от тях е, че гръцкият глагол “извършвам грях” или “съгрешавам” в стих 9 означава продължително действие. Би било по-добре да се преведе “Никой роден от Бога не продължава да живее в грях, защото божието семе живее в него и той не може да продължава да живее в грях, защото е роден от Бога.”

Най-очевидната причина (дори и да не знаем гръцки), че Йоан не говори за съвършенство без грях, е това, което казва в глава 1, стих 8 и 10: “Ако казваме, че сме безгрешни, сами заблуждаваме себе си и истината не е в нас. Ако казваме, че не сме съгрешавали, обявяваме Бога за лъжец и словото му няма място в живота ни.” Всъщност Йоан казва на християните, че е грях да казваш, че си безгрешен.

Християнския живот е живот в светлината

Ако някой роден от Бога не е станал съвършено безгрешен в живота си (3:2), но въпреки това (както пише в 3:9) не е доволен от това да греши, какво представлява християнският живот? 1Йоан 1:7 ни помага много: “Но ако живеем в светлината, както той е в светлината, тогава имаме общение един с друг и кръвта на неговия Син Исус ни очиства от всякакъв грях.” Кръвта на Исус ще ни изчисти от всеки грях ако живеем в светлина. Да живеем в светлина е много различно от това да живеем в мрак, но не означава съвършенство без грях. Стих 7 учи, че ако живеем в светлина, греховете, които извършваме, са изчистени – простени, пометени, заличени от кръвта на Исус.

Да живеем в светлина не означава че сме безгрешни; това означава, че виждаме греховете си в божията светлина и се отнасяме към тях както Бог се отнася. Стих 9 отговаря на стих 7 и ни показва това: “Ако признаваме греховете си” (това отговаря на “ако живеем в светлина”), Бог ще ни прости, ще ни очисти от всички злини, които сме извършили (това отговаря на “кръвта на Исус ни изчиства от всякакъв грях”). Който ходи в светлина, изповядва греховете си. Това означава, че той вижда греха по начина, по който Бог го вижда и се съгласява с Бога. Той мрази греха, съжалява за греха, обръща се и бяга от него. Когато грехът в живота му е посочен, в него няма себеправедност; той се изповядва, признава си, покайва се.

Да ходиш в светлина означава очите ти да са отворени за истината относно Бог, греха и Христос.

Когато в стаята светлините не са запалени, можем да стоим заедно с ужасното черно чудовище, наречено грях, готово да ни разкъса и с голям и силен рицар с бляскаво въоръжение, наречен Христос, който е готов да ни спаси. Ние обаче не можем да виждаме, защото сме в мрак. В тъмнината може да ни се струва, че чудовището има топло кожено палто, което да ни изглежда привлекателно, а въоръжението на рицаря да ни се струва студено и отблъскващо.

Когато светлините са запалени, ние можем да виждаме греха и Христос такива, каквито са: грехът е ужасен разрушител, а Христос – славен Спасител. Когато се появи светлината, грехът не пада мъртъв. Битката става сериозна. Виждаме греха както Бог го вижда, мразим го, изповядваме го и се борим срещу него.

Да обобщим

Сега да си припомним какво казахме досега и да свържем първия въпрос с втория. Първият беше: какво дойде да разруши Божият Син? Отговор: делата на дявола, а именно, греха на беззаконието или бунта. Той дойде да ни донесе победа над греха в живота ни. Вторият въпрос беше: как Христос унищожи делата на дявола? Видяхме два отговора. Първо, като дойде на Рождество като Божи Син, живя и умря заради греховете ни и възкръсна. Второ, той разруши делата на дявола чрез новорождението. 1Йоан 3:9 казва, че когато сме родени от Бога, не можем да продължим да грешим. Видяхме обаче, че това не означава съвършенство без грях; това означава, че Бог изработва в нас промяна, така че да не сме доволни когато продължаваме да живеем в грях.

Как тези два начина за разрушаване делата на дявола са свързани помежду си? Как делото на Христос в Палестина се свързва с божието дело в сърцето ми? Или: Как кръвта на Исус работи заедно с новорождението за да унищожи делата на дявола в живота ни?

Тогава виждаме отговора в 1Йоан 1:7: “Но ако живеем в светлината, както той е в светлината, … кръвта на неговия Син Исус ни очиства от всякакъв грях.” Тук са обединени двата отговора на въпроса как делата на дявола са разрушени. Когато се родим отново, ние влизаме в божията светлина. Новорождението е суверенно божие дело, чрез което той запалва светлината в сърцата ни, така че да виждаме нещата като него. Виждаме страховитата му святост; виждаме ужасната грозота на греха и Христос като нашия прекрасен Спасител. Коленичим пред Бога в поклонение, изповядваме и изоставяме греховете си и прегръщаме Христос, нашата надежда. Докато вървим в това състояние на ума (в светлината), кръвта на Исус ни очиства от всеки грях. Делата на дявола в живота ни са разрушени. Рождествената мисия е изпълнена.

Отговорът на втория въпрос

Как са разрушени делата на дявола? Съществуват два етапа: 1) Божият Син дойде и умря, за да бъдат отмити греховете ни и дяволът да не може вече да ни обвинява и обезкуражава. 2) За да преживеем сами това спасение, трябва да бъдем родени от Бога. Трябва да държим очите на сърцето си отворени, за да влезем в светлината, да виждаме нещата по божия начин и да се съгласим с Бога, че святостта му е прекрасна, грехът ни – ужасно грозен, а значението и стойността на Христос превъзхождат всичко. Когато това се случи, кръвта на Исус, Сина на Бога, ни изчиства от всеки грях и делата на дявола са унищожени.

Обещах ви трети въпрос, но всъщност вече отговорих и на него.

3. Как можем ние лично да участваме в победата на Христос?

Разрешете ми да посоча още един стих и да завърша с илюстрация. 1Йоан 5:4 казва: “Всеки, който е дете на Бога, побеждава света. И ето как извоювахме тази победа над света: чрез нашата вяра.” Начинът да участваме лично в победата на Христос над света и над делата на дявола е като му вярваме. Да вярваме, че той е истински Син на Бога, което включва и неговата сила да работи за наше добро.

Пример от личния ми живот

Периодът на Рождество Христово за мен е духовно тежко време. Когато бях ученик и когато бях преподавател, за мен то беше време за спокойствие и почивка. Сега обаче то е време на силно напрежение. Склонен съм да се обезкуражавам в борбата с делата на дявола в моя живот. Начинът, по който се боря, е като се съсредоточавам върху обещанието на Бога. Понякога това се случва по странни начини.

Миналата седмица една сутрин се събудих обезкуражен и едва можах да се измъкна от леглото. Тогава ми дойде на ум, че същия ден принтерът ми може да бъде доставен. Бях си поръчал малък матричен принтер, за да разпечатвам проповедите си вкъщи. Тази мисъл изведнъж ме направи щастлив. Денят изглеждаше изпълнен с надежда. Предполагам, че така се чувства едно дете в деня преди началото на ваканцията. Възможността да се появи едно светло петно победи мрака.

Тогава отидох в стаята си за да се моля и прочетох Псалм 139: “Твоите очи видяха неоформеното ми тяло; и в твоята книга бяха записани всичките ми определени дни, докато още не съществуваше ни един от тях.” (Пс. 139:16) Достигнах до истината, че Бог е сътворил всичките ми дни. Той е обещал да направи така, че всичко, което ми се случва, да бъде за мое добро. Благодарение на неговата милост всеки ден носи преживявания, които са хиляди пъти по-стойностни от един принтер. Той е начертал всичките ми дни за моя радост и за да ме направи по-силен. Битката е в това да му вярваш – да станеш сутрин и да разсъждаваш върху истината, че Бог е планирал ден, изпълнен с неочаквани принтери, дори те да са покрити с огорчение или нещастие.

Насърчение за християните

Това, с което искам да ви насърча тази година на Рождество Христово, е че Божият Син дойде да разруши делата на дявола – нашите грехове, беззакония и бунт. Начинът, по който направи това, е като умря заради греха ни и чрез новорождението. Начинът, по който ние участваме в тази победа, е като вярваме в Божиите обещания, че всичко ще бъде за наше добро.

Нека Господ отвори очите ни за славата си и да ни даде тази вяра.


Превод: Юлия Борисова, www.christian-books.hit.bg
Английският текст използван с разрешението на автора.
Според заръките на автора на проповедта ви молим да я разпространявате безплатно,
без да я променяте и да посочите източника.