Sự tái sanh xảy ra như thế nào? Phần 1

Giăng 3:1–10

1 Trong vòng người Pha-ri-si, có người tên là Ni-cô-đem, là một người trong những kẻ cai trị dân Giu-đa. 2 Ban đêm, người nầy đến cùng Đức Chúa Jêsus mà nói rằng: Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến; vì những phép lạ thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng, thì không ai làm được. 3 Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. 4 Ni-cô-đem thưa rằng: Người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao? 5 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. 6 Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. 7 Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi: Các ngươi phải sanh lại. 8 Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động; nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy. 9 Ni-cô-đem lại nói: Điều đó làm thể nào được? 10 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi là giáo sư của dân Y-sơ-ra-ên, mà không hiểu biết những điều đó sao!

Chúng ta đã bắt đầu loạt bài nói về sự tái sanh. Chúa Jêsus đang nói cùng Ni-cô-đem trong Giăng 3:3 rằng: "Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời". Ngài đang phán với tất cả chúng ta về điều nầy. Ni-cô-đem không phải là trường hợp đặc biệt nào cả. Quý vị và tôi cũng cần phải được sanh lại, nếu không chúng ta sẽ không thể nhìn thấy được nước Đức Chúa Trời. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ không được cứu; chúng ta sẽ không được dự phần vào gia đình của Đức Chúa Trời, không được vào thiên đàng, mà phải ở trong địa ngục.

Ni-cô-đem là một trong số những người Pha-ri-si, họ là những lãnh đạo tôn giáo cao nhất trong vòng người Do Thái. Chúa Jêsus đã phán với họ trong Ma-thi-ơ 23:15 và câu 33 rằng: "Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! Vì các ngươi đi khắp dưới nước trên bộ để khuyên một người vào đạo mình; và khi đã khuyên được rồi, thì các ngươi làm cho họ trở nên người địa ngục gấp hai các ngươi....Hỡi loài rắn, dòng dõi rắn lục kia, thế nào mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được?" Vì thế loạt bài mà chúng ta đã bắt đầu đây không phải là một phần phụ thêm nào đó đâu. Đây mới là trọng tâm. Sự đời đời đang được treo một cách thăng bằng khi chúng ta đề cập về sự tái sanh. "Nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời".

Sự Tái Sanh Không Thể Đo Lường

Trong sứ điệp đầu tiên, chúng ta đã tập trung vào những lý do dành cho loạt bài nầy và đủ loại câu hỏi mà chúng ta muốn đưa ra. Câu hỏi dành cho ngày hôm nay đó là: Chuyện gì xảy ra khi tái sanh? Trước khi tôi cố gắng trả lời câu hỏi nầy, hãy để tôi đề cập một mối quan tâm rất đặc biệt mà tôi muốn sự điệp nầy cần phải được nghe như thế nào. Tôi e rằng loạt bài nầy sẽ rất là lộn xộn đối với rất nhiều người - cũng giống như ngay chính Lời của Chúa Jêsus cũng khiến chúng ta trở nên rối bời hết lần nầy đến lần khác nếu chúng ta không làm theo một cách nghiêm túc. Có ít nhất ba lý do cho vấn đề nầy:

1) Vì cớ tình trạng vô vọng của chúng ta

Sự dạy dỗ của Chúa Jêsus về sự tái sanh đối với chúng ta là những con người đang ở trong tình trạng tuyệt vọng về phương diện thuộc linh, đạo đức, luật pháp trước ân điển được lại sanh của Đức Chúa Trời. Trước khi có sự tái sanh, tình trạng thuộc linh của chúng ta đã chết. Chúng ta là những kẻ ích kỷ và kiêu ngạo về mặt đạo đức. Và chúng ta xứng đáng là tội nhân trước luật pháp và đáng nhận lấy cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Khi Chúa Jêsus phán với chúng ta rằng chúng ta cần phải được sanh lại thì Ngài đang phán rằng tình trạng hiện tai của chúng ta hoàn toàn là tuyệt vọng, tan vỡ và đầy dẫy tội lỗi. Ngoài ân điển lạ lùng trong cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta không thích nghe thấy bất kỳ điều gì về bản thân mình. Vì thế, chúng ta là một mớ lộn xộn mà Chúa Jêsus phán rằng chúng ta cần phải sanh lại.

2) Vì cớ chúng ta không thể tự mình làm nên sự tái sanh

Những sự dạy dỗ về sự tái sanh là không thể đo lường được bởi vì nó hướng đền một công tác được thực hiện cho chúng ta, không phải là việc chúng ta có thể làm. Giăng 1:13 nhấn mạnh điều nầy, Kinh Thánh chỉ ra rằng con cái của Đức Chúa Trời là những "kẻ chẳng sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời". Sứ đồ Phi-e-rơ cũng nhấn mạnh điều tương tự: "Ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh" (Phi-e-rơ 1:3). Chúng ta không làm nên sự tái sanh cho riêng mình. Chính Đức Chúa Trời khiến điều đó xảy ra. Bất kể điều lành nào chúng ta làm đều là kết quả của sự tái sanh, không phải những điều đó khiến chúng ta được tái sanh đâu. Điều nầy có nghĩa rằng sự tái sanh nằm ngoài tầm với của chúng ta. Nó không thuộc quyền hạn của chúng ta. Cho nên sự tái sanh xảy đến với chúng ta là những kẻ hoàn toàn tuyệt vọng và phụ thuộc vào một Đấng mà chúng ta không thể sở hữu.

Điều nầy không thể biết rõ một cách chính xác được. Chúng ta được cho biết rằng nước Đức Chúa Trời sẽ không chào đón những người chưa được tái sanh. Và chúng ta cũng biết rằng tự mình chúng ta không thể làm nên sự tái sanh cho bản thân được. Đây là sự việc không thể xác định được.

3) Bởi vì sự tự do hoàn toàn của Đức Chúa Trời xảy đến cùng chúng ta

Và lý do thứ ba, Chúa Jêsus phán rằng sự tái sanh là không thể biết rõ chính xác được, cho nên điều đó xảy đến cho chúng ta tùy thuộc hoàn toàn vào quyết định của Đức Chúa Trời. Ngoài Đức Chúa Trời, chúng ta bị chết về phương diện tâm linh torng sự ích kỷ và nổi loạn của bản thân chúng ta. Chúng ta tự nhiên làm con của sự thạnh nộ (Ê-phê-sô 2:3). Sự nổi loạn của chúng ta kinh khủng đến nỗi khiến chúng ta không thể trông thấy hay khao khát sự vinh hiển của Tin Lành Đấng Christ (II Cô-rinh-tô 4:4). Do đó, chúng ta có được tái sanh hay không, thì điều nầy còn tùy thuộc vào quyết định tối cao của Đức Chúa Trời. Quyết định của Ngài khiến chúng ta được sống hay không thì chẳng hề tùy thuộc vào chúng ta là những kẻ đã chết về phương diện tâm linh đâu, nhưng điều chúng ta đang làm sẽ thúc đẩy sự làm cho chúng ta được sống của Ngài. Đối với hầu hết mọi người, thì ít ra trước hết, đây là điều không thể xác định cách rõ ràng được.

Hy vọng của tôi: Sự vững vàng và được cứu, không chỉ là những điều rối rắm

Vì thế, như từ lúc bắt đầu của loạt bài nầy, tôi luôn cảnh báo về tình trạng rối rắm của đề tài sự tái sanh. Và tôi cũng phải rất cẩn thận trong việc chia sẻ điều nầy! Tôi không muốn khiến những tấm lòng đang rất dễ thương của quý vị trở nên buồn bã một cách không cần thiết tí nào đâu. Và tôi cũng không muốn đưa ra những hy vọng giả tạo nào cho những ai đang bị bối rối trước khái niệm về đời sống thuộc linh tin kính và tôn giáo. Xin quý vị thêm lời cầu nguyện cho tôi. Tôi cảm thấy chính mình đang nắm giữ những linh hồn đời đời nơi tay tôi trong vài ngày kế tiếp nữa. Tất nhiên, tôi cũng biết rằng mình chẳng có quyền gì để ban cho quý vị sự sống cả. Mà chỉ Đức Chúa Trời mới có đủ thẩm quyền để làm điều nầy. Và tôi rất hy vọng rằng Ngài sẽ thực hiện điều Ngài đã phán trong Ê-phê-sô 2:4-5 rằng: "Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ - ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu". Đức Chúa Trời rất muốn làm cho dư dật những đời sống biết tôn cao Đấng Christ bằng lẽ thật tràn đầy ân điển của Ngài. Niềm hy vọng của tôi đó là: loạt bài nầy sẽ không chỉ là những điều rối rắm mà còn đem đến sự vững vàng và sự cứu rỗi nữa.

Chuyện gì xảy ra khi được tái sanh?

Chúng ta hãy hướng đến với câu hỏi: Chuyện gì xảy ra khi được tái sanh? Tôi sẽ cố gắng đưa ra câu trả lời trong ba điều sau: Hai điều đầu tiên mà chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm trong ngày hôm nay, và điều thứ ba chúng ta sẽ để dành cho tuần tới (nếu Chúa muốn). 1) Được tái sanh không phải là biết đến một tôn giáo nào mới mẻ cả mà là nhận được một đời sống mới. 2) Được tái sanh không chỉ đơn thuần là xác nhận thần tánh siêu nhiên trong Chúa Jêsus mà là kinh nghiệm được sự siêu nhiên trong bản thân mình. 3) Được tái sanh không phải là nâng cấp bản chất cũ kỷ của chúng ta mà là được trở nên mới hoàn toàn - một bản tánh mới thực sự là chính quý vị, được tha thứ và được thanh tẩy; đó cũng là bản tánh hoàn toàn mới, và được hình thành bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Hãy cùng nhau suy gẫm từng điều một.

1) Cuộc đời mới, không phải tôn giáo mới

Được tái sanh không phải là biết được một tôn giao mới mà là nhận được một cuộc đời mới. Hãy đọc với tôn ba câu Kinh Thánh đầu tiên trong Giăng 3: "Trong vòng người Pha-ri-si, có người tên là Ni-cô-đem, là một người trong những kẻ cai trị dân Giu-đa. Ban đêm, người nầy đến cùng Đức Chúa Jêsus mà nói rằng: Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến; vì những phép lạ thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng, thì không ai làm được. Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời".

Sứ đồ Giăng chỉ muốn đảm bảo rằng chúng ta biết Ni-cô-đem là một người Pha-ri-si và là một trong những kẻ cai trị dân Giu-đa. Người Pha-ri-si là nhóm tôn giao hà khắc nhất trong số các nhóm người Tôn giáo trong vòng dân Giu-đa. Với những người nầy, Chúa J ê sus phán rằng (câu 3): "Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời". Và Ngài còn phán trực tiếp cho cá nhân họ trong câu 7 rằng: "Các ngươi phải sanh lại". Vì thế, một trong những trọng điểm của sứ đồ Giăng đó là: tất cả những lề thói tôn giáo của Ni-cô-đem, tất cả những điều mà một người Pha-ri-si cần phải học, giữ kỷ luật và nghiêm khắc làm theo luật pháp, không thể thay thế được sự tái sanh đầy thiết yếu nầy. Thực ra, họ nên làm rõ nhu cầu thiết yếu của sự tái sanh thì hơn.

Điều mà Ni-cô-đem cần cũng như quý vị và tôi cần đó là không phải tôn giáo mà là sự sống. Trọng điểm cần lưu ý về sự tái sanh đó là sự sanh đem lại một sự sống mới vào trong thế gian. Tất nhiên, Ni-cô-đem vẫn còn sống lúc bấy giờ. Ông vẫn đang thở, suy nghĩ, cảm nhận, hành động. Ông vẫn là con người, được tạo nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Nhưng rõ ràng, Chúa Jêsus lại nghĩ rằng ông ta đã chết. Chẳng có sự sống thuộc linh nào ở trong con người Ni-cô-đem nầy. Về phương diện thuộc linh thì ông chưa được sanh. Ông cần có sự sống, không phải thêm nhiều hoạt động tôn giáo hay sự sốt sắng cho tôn giáo nữa. Ông có thừa những điều đó rồi.

Quý vị hãy nhớ lại điều Chúa J ê sus đã phán trong Lu-ca 9:60 về một người muốn đi theo Chúa Jêsus nhưng lại muốn về chôn cha mình trước không? Chúa Jêsus phán rằng: "Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết". Nghĩa là có những người chết về phương diện vật lý cần được chôn và có những người chết về phương diện thuộc linh có thể chôn họ. Nói cách khác, Chúa J ê sus đang nghĩ đến hạng người đang đi lòng vòng với cuộc đời có thể nhìn thấy được và họ đang chết dần. Trong câu chuyện ngụ ngôn của Ngài về người con trai hoang đàng, người cha nói rằng: "vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống" (Lu-ca 15:24).

Ni-cô-đem đã không cần đến tôn giáo nữa; điều ông đang cần là sự sống - sự sống thuộc linh. Được tái sanh tức là sự sống được hình thành ở nơi chẳng có sự sống trước đó. Sự sống mới là điều xảy ra khi được tái sanh. Đây không phải một hành vi, một phương pháo kỷ luật hay một quyết định mang tính tôn giáo nào cả. Đây là sự hình thành nên sự sống. Là phương cách đầu tiên mô tả sự tái sanh.

2) Kinh nghiệm sự siêu nhiên, không chỉ xác nhận nó

Được tái sanh không chỉ xác nhận thần tánh siêu nhiên có trong Chúa Jêsus mà là kinh nghiệm sự siêu nhiên trong bản thân quý vị. Trong câu 2, Ni-cô-đem nói rằng: "Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến; vì những phép lạ thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng, thì không ai làm được". Nói cách khác, Ni-cô-đem nhìn thấy ở Chúa J ê sus có một sức sống thực sự đến từ thiên thượng. Ông thừa nhận rằng Chúa Jêsus đến từ Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus thực hiện công tác của Đức Chúa Trời. Với điều nầy, Chúa Jêsus không hề phản ứng bằng cách nói rằng: "Ta ước mọi người trong xứ Pa-les-tin nầy có thể nhìn thấy điều mà ngươi nhìn thấy ở ta". Thay vì thế, Ngài phán rằng: "nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời".

Việc chứng kiến những dấu kỳ phép lạ, sững sờ trước những điều đó, tặng những lời tán dương vì cớ những sự việc đó mà nói rằng Ngài đến từ Đức Chúa Trời thì chẳng hề cứu rỗi được bất kỳ con người nào. Đây là một trong những dấu kỳ và phép lạ nguy hiểm nhất: quý vị không cần một tấm lòng mới để rồi chiêm ngưỡng nó. Bản chất cũ kỷ, sa ngã của con người là tất cả những gì cần phải sững sờ giống như dấu kỳ và phép lạ vậy. Và bản chất cũ kỷ, sa ngã của con người đó sẵn sàng nói rằng những ai làm ra dấu kỳ phép lạ đều đến từ Đức Chúa Trời. Chính ma quỷ cũng biết ràng Chúa J ê sus là Con của Đức Chúa Trời và Ngài làm những dấu kỳ phép lạ (Mác 1:24). Không, Ni-cô-đem ơi, việc nhìn biết ta làm ra những dấu kỳ phép lạ thì đến từ Đức Chúa Trời không phải là chìa khóa để vào nước của Đức Chúa Trời. "Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời".

Nói cách khác, điều quan trọng không chỉ đơn thuần là xác nhận thần tánh siêu nhiên của Chúa J ê sus mà còn kinh nghiệm sự siêu nhiên trong chính cá nhân quý vị nữa. Sự tái sanh là siêu nhiên, không hề tự nhiên. Sự taái sanh không được xem như những đồ vật đang được tìm thấy trong thế gian nầy. Câu 6 nhấn mạnh về bản chất siêu nhiên của sự tái sanh như sau: "Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần". Xác thịt là con người chúng ta rất tự nhiên. Thánh Linh của Đức Chúa Trời là thân vị đầy siêu nhiên tạo nên sự tái sanh. Chúa Jêsus phán điều nầy một lần nữa trong câu 8 rằng: "Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động; nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy". Thánh Linh không thuộc về thế gian nầy. Ngài vượt trỗi hơn mức tự nhiên bình thường. Ngài là siêu nhiên. Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài khiến ngay lập tức có sự tái sanh.

Vì thế, Ni-cô-đem ơi, Chúa J ê sus phán rằng được tái sanh không chỉ đơn thuần là xác nhân thần tánh siêu nhiên có ở trong ta, mà còn kinh nghiệm sự siêu nhiên ở trong chính cá nhân của bản thân mình nữa. Quý vị cần phải được sanh lại. Và không phải xảy ra theo bất kỳ phương cách ẩn dụ tư nhiên nào, mà trong một phương cách hoàn toàn siêu nhiên. Thánh Linh của Đức Chúa Trời phải đến trên quý vị và đem đến sự tái sanh.

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu câu 5 trong lần tới: "Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời". Nước và Thánh Linh ám chỉ điều gì ở đây? Điều nầy giúp chúng ta hiểu được chuyện gì xảy ra khi được tái sanh như thế nào?

Chúa Jêsus là sự sống

Nhưng tôi muốn đóng lại bài học ngày hôm nay bằng việc đưa ra một sự liên hệ rất quan trọng giữa sự tái sanh bởi Thánh Linh và việc nhận được sự sống đời đời qua đức tin nơi Chúa Jêsus. Điều chúng ta đã nhìn thấy đó là được tái sanh là công tác siêu nhiên đến từ Đức Thánh Linh để đem đến sự sống thuộc linh ở chỗ chưa hề có sự tồn tại của nó. Chúa J ê sus phán điều tương tự trong giăng 6:63 rằng: "Ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi".

Nhưng Phúc Âm Giăng cũng đưa ra một điều rất rõ ràng: Chúa Jêsus là sự sống mà Đức Thánh Linh đem đến. Hoặc chúng ta có thể nói rằng: Sự sống thuộc linh mà Ngài đem đến, Ngài chỉ ban trong sự liên hệ với Chúa Jêsus. Hiệp nhất với Chúa Jêsus là vị trí để chúng ta kinh nghiệm sự siêu nhiên, sự sống thuộc linh. Chúa J ê sus phán trong Giăng 14:6 rằng: "Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha". Trong Giăng 6:35 Ngài phán rằng: "Ta là bánh của sự sống". Và trong Giăng 20:31, sứ đồ Giăng nói rằng: "Nhưng các việc nầy đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống".

Ngoài Chúa Jêsus, chẳng có sự sống nào khác

Vậy, không có sự sống thuộc linh - cũng chẳng có sự sống đời - ngoài mối liên hệ với Chúa Jêsus và tin Chúa Jêsus. Chúng ta sẽ còn rất nhiều điều để suy gẫm về mối liên hệ giữa sự tái sanh và niềm tin nơi Chúa Jêsus. Nhưng hãy bây giờ có thể nói như vầy: Trong sự tái sanh, Đức Thánh Linh hiệp nhất chúng ta với Đấng Christ trong sự sống. Đấng Christ là sự sống. Christ là gốc nho nơi sự sống được tuôn tràn. Chúng ta là những nhánh cành (Giăng 15:1ff). Được tái sanh là sự hình thành đầy siêu nhiên của một đời sống thuộc linh mới, và nó được tạo ra qua sự hiệp nhất với Chúa Jêsus Christ. Đức Thánh Linh dẫn chúng ta bước vào một mối liên hệ cần thiết cho sự sống với Đấng Christ, Ngài là đường đi, chân lý và sự sống. Đó là thực tế khách quan xảy ra khi được tái sanh.

Và về phía chúng ta - cách chúng ta kinh nghiệm điều nầy - đó là đức tin của chúng ta nơi Chúa Jêsus được khơi dậy trong tấm lòng của chúng ta. Đời sống thuộc linh và niềm tin nơi Chúa Jêsus cần phải song hành cùng với nhau. Đời sống mới thúc đẩy đức tin, và khi đời sống thuộc linh cứ liên tục thúc đẩy đức tin và bày tỏ ra trong đức tin, thì sự sống là phải có đức tin nơi Chúa Jêsus. Do đó, đừng bao giờ tách rời sự tái sanh ra khỏi đức tin nơi Chúa Jêsus. Về phía Đức Chúa Trời, chúng ta được hiệp nhất với Đấng Christ trong sự tái sanh. Đó là công tác của Đức Thánh Linh. Còn về phía chúng ta, chúng ta kinh nghiệm sự hiệp nhất nầy bởi đức tin nơi Chúa Jêsus.

Đừng bao giờ tách rời sự tái sanh và đức tin nơi Chúa Jêsus

Hãy lắng nghe cách sứ đồ Giăng liên kết hai điều nầy chung với nhau trong 1 Giăng 5:4 "Vì hễ sự gì snh bởi Đức Chúa Trời, thì thắng hơn thế gian; sự thắng hơn thế gian, ấy là đức tin của chúng ta". Sự tái sanh của Đức Chúa Trời - chìa khóa để chiến thắng. Đức tin - chìa khóa để chiến thắng. Bởi vì đức tin là cách chúng ta kinh nghiệm sự tái sanh của Đức Chúa Trời.

Hay lắng nghe xem sứ đồ Giăng nói như thế nào trong 1 Giăng 5:11-12 "Chứng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống". Vì thế, khi Chúa Jêsus phán rằng: "Ấy là Thần Linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi" (Giăng 6:63), và khi Ngài phán rằng: "Các ngươi phải sanh lại" tức là để được sự sống, Ngài muốn phán rằng: trong sự tái sanh, Đức Thánh Linh ban cho chúng ta một cách đầy siêu nhiên một đời sống thuộc linh hoàn toàn mới bằng sự nối kết với đức tin nơi Chúa Jêsus Christ. Vì Chúa Jêsus là sự sống.

Cho nên, đừng bao giờ tách rời hai điều mà Chúa Jêsus phán trong Giăng 3: "Nếu một người chằng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời" (câu 3) và "Ai tin Con, thì được sự sống đời đời" (câu 36).