Lời hứa cho Bạn!


Ta sẽ lập với chúng một giao ước đời đời: Ta sẽ không ngừng ban phước cho chúng... Ta sẽ lấy làm vui mà ban phước cho chúng" (Jeremiah 32:40, 41).

Đây là một trong những lời hứa của Đức Chúa mà tôi vẫn ngẫm đi ngẫm lại khi cảm thấy chán nản (vâng, điều đó cũng xảy ra đối với những mục sư). Có điều gì đáng khích lệ hơn việc Đức Chúa lấy việc mang lại những điều tốt đẹp cho bạn làm niềm vui của Ngài? Ngài không miễn cưỡng thực hiện những lời hứa của mình (Romans 8:28). Mang lại những điều tốt đẹp cho bạn chính là niềm vui của Ngài. Và không phải chỉ là đôi lúc. Luôn luôn là như vậy! “Ta sẽ không ngừng mang lại những điều tốt đẹp cho họ”.

Tuy vậy đôi khi hoàn cảnh của chúng ta quá khó khăn để có thể chịu đựng được và chúng ta không thể có bất kỳ niềm vui nào. Khi điều đó xảy ra với tôi, tôi đã thử làm theo Abraham: “Hy vọng ngay cả khi vô vọng” (Romans 4:18). Đức Chúa đã luôn luôn bảo vệ cho đốm lửa hy vọng đó của tôi và cuối cùng (không phải ngay lập tức) thổi bùng lên ngọn lửa của hạnh phúc và đức tin.

Có điều gì sung sướng hơn việc Đức Chúa lấy việc mang lại những điều tốt đẹp cho bạn và cho tôi làm niềm hạnh phúc nhất của Ngài!

Hãy yên tâm với Lời hứa đó.

Mục sư John

Thumb author john piper

John Piper (@JohnPiper) is founder and teacher of desiringGod.org and chancellor of Bethlehem College & Seminary. For 33 years, he served as pastor of Bethlehem Baptist Church, Minneapolis, Minnesota. He is author of more than 50 books, including A Peculiar Glory.

© Desiring God Foundation. Distribution Guidelines

Share the Joy! You are permitted and encouraged to reproduce and distribute this material in physical form, in its entirety or in unaltered excerpts, as long as you do not charge a fee. For posting online, please use only unaltered excerpts (not the content in its entirety) and provide a hyperlink to this page. For videos, please embed from the original source. Any exceptions to the above must be approved by Desiring God.

Please include the following statement on any distributed copy: By John Piper. © Desiring God Foundation. Website: desiringGod.org