دلایلی مبنی بر این اطمینان که خدا ایمان ما را استوار نگاه خواهد داشت

یکشنبۀ پیش، به همراه اعضای کلیسا، این دعا را سراییدیم: «پر نما با فیض خود، دایماً در خود مرا آسوده دار، دایماً حافظ ایمانم باش» («عیسی، می‌آرامم، می‌آرامم»). من به این نکته اشاره کردم که این دعا از وابستگی ما به خدا سخن می‌گوید. این دعا خاطرنشان می‌سازد که این خداست که ما را حفظ کرده، استوارمان می‌دارد تا فردا صبح که از خواب بلند می‌شویم، ایمانمان را از دست نداده باشیم. وقتی این موضوع را مطرح کردم، با چهره‌هایی متعجب و حیران رو‌به‌رو شدم!

دوباره مرور می‌کنیم. شما بر چه اساسی مطمئن هستید که تا به هنگام بازگشت عیسی، ایمانتان استوار خواهد ماند؟ سوال این نیست که «آیا به آموزۀ امنیت ابدی اعتقاد دارید؟» سوال این است که «این امنیت چگونه حفظ خواهد شد؟» آیا ثابت قدم ماندنِ ما در ایمان، به عزم و ارادۀ راسخمان، و اعتبار آن عزم و اراده بستگی دارد؟ یا به کار خدا وابسته است، که ایمان ما را استوار نگاه دارد؟

من به این نکته اشاره کردم که این حقیقتی عظیم و شگفت‌انگیز در کتاب‌مقدس است که خدا امین و وفادار است، و کسانی‌را که فرا خوانده، تا ابد محفوظ خواهد داشت. ما از امنیت ابدی‌مان خاطرجمع هستیم، زیرا اطمینان داریم که خدا حافظ ایمانمان خواهد بود! قطعی بودن این حقیقت که در حال حاضر، خدا ایمان ما را محفوظ نگاه می‌دارد، ابدیت ما در حضور خدا را قطعی می‌سازد.

ولی‌این اطمینان، برای آن کسانی بسیار عالی و شگفت‌انگیز است که خدا ایشان را فرا خوانده است. دست‌کم در سه آیۀ کتاب‌مقدس، «خواندگی از جانب خدا»، و «محافظت از جانب خدا»، در کنار هم عنوان شده است.

اول قرنتیان ۱:‏۸-‏۹

«او شما را تا به‌آخر استوار نگاه خواهد داشت، تا در روز ظهور خداوند ما عیسی مسیح، بری از هر‌ملامت‌باشید. امین‌است‌خدایی که‌شما را به‌شراکت‌با پسرش؛ خداوند ما عیسی مسیح فرا خوانده‌است».

اول تسالونیکیان ۵:‏۲۳-‏۲۴

«خدای آرامش، خود، شما را به تمامی تقدیس کند، و روح و جان و تن‌شما، تا آمدن خداوندمان عیسی مسیح، بی‌عیب محفوظ بماند. او که شما را فرا می‌خواند، امین است، و این را خواهد کرد».

یهودا ۱

«از یهودا، غلام عیسی مسیح و برادر یعقوب، به فرا خواندگانی که در خدای پدر، محبوبند، و برای عیسی مسیح محفوظ نگاه داشته شده‌اند. رحمت و آرامش و محبت، به فزونی بر شما باد».

امانت و وفاداریِ خدا ضامن این حقیقت است که او همۀ کسانی را که فرا خوانده، محفوظ خواهد داشت.

«و آنانی را که خواند، ایشان را نیز عادل گردانید، و آنانی را که عادل گردانید، ایشان را نیز جلال داد» (رومیان ۸:‏۳۰)

«آن که کاری نیکو در شما آغاز کرد، آن را تا روز عیسی مسیح به کمال خواهد رسانید» (فیلیپیان ۱:‏۶)

«[ما] نیز به قدرت خدا و به واسطۀ ایمان، محفوظ هستیم، برای نجاتی که از هم اکنون آماده شده است تا در زمان آخر به ظهور رسد» (اول پطرس ۱:‏۵)

«بر او که قادر است شما را از لغزش محفوظ نگاه دارد، و بی‌عیب و با شادی عظیم، در حضور پرجلال خود حاضر سازد . . . تا ابد جلال باد» (یهودا ۲۴)

حفظ شده با قدرت خدا

کشیش جان

Full author john piper

John Piper (@JohnPiper) is founder and teacher of desiringGod.org and chancellor of Bethlehem College & Seminary. For 33 years, he served as pastor of Bethlehem Baptist Church, Minneapolis, Minnesota. He is author of more than 50 books.

© 2015 Desiring God Foundation. Distribution Guidelines

Share the Joy! You are permitted and encouraged to reproduce and distribute this material in physical form, in its entirety or in unaltered excerpts, as long as you do not charge a fee. For posting online, please use only unaltered excerpts (not the content in its entirety) and provide a hyperlink to this page. For videos, please embed from the original source. Any exceptions to the above must be approved by Desiring God.

Please include the following statement on any distributed copy: By John Piper. ©2015 Desiring God Foundation. Website: desiringGod.org