Защо някои духовни дарби привличат неуравновесените хора


Библейските писатели са наясно със съществуването на неуравновесените хора. Например в 2 Петър 3:16б се казва: „...в които послания (на Павел) има някои неща, мъчни за разбиране, които неучените и неукрепналите изопачават, както правят и с другите Писания, за своя погибел.“ В 2 Петър 2:14 се говори за зли хора, които „...прелъстяват неукрепналите души...“ В Яков 1:8 пише за „Такъв човек...колеблив, непостоянен във всичките си пътища.“

Никой от нас не е съвършено уравновесен. Цар Давид и апостол Павел знаят от собствен опит какво значи да се намираш в пропастта на отчаянието или в облаците на възторга. Не винаги е лесно да различим здравия от болния. Дори не винаги е необходимо да се опитваме, защото и за двамата е предписано едно и също лечение – любов.

Нека се опитам да ви опиша какво имам предвид под „неуравновесени хора“. Не се тревожете много ако намерите и в себе си една или две от техните особености.

  • Непостоянните хора са склонни към резки промени в настроението си от една крайност към друга без за това да съществуват смислени причини. Те могат да изпаднат в прекалено отчаяние или превъзбуда, въпреки че за това няма задоволителна причина.
  • Това води до друга особеност: чувствата на неуравновесените хора не съответстват напълно на способността им да разсъждават и разбират. В известен смисъл това е вярно за всички. В здравия ум обаче усещанията са водени от правилните наблюдения върху действителността и правилните разсъждения върху тях. Възприятията на  неуравновесените хора са изопачени и кормилото на здравия разум се върти свободно, без посока. Корабът на живота се носи в морето на чувствата, лишен от правилното управление на кормилото. Възможно е дори при наличието на добро управление, вятърът и вълните да ни отнесат и отклонят от правилната посока. Когато обаче е прекъсната връзката на кораба с кормилото, нещата стават много по-лоши. Нестабилният кораб на живота се носи насам-натам в морето на чувствата.
  • Следователно неуравновесените хора са изключително несигурни в себе си. Без наличието на дълбоко вкоренени в Божията върховна милост знание, вяра и емоционално удовлетворение, те черпят прекалено много сигурност от взаимоотношенията си с другите. Отново мога да кажа, че в известна степен всички сме като тях: „Аз вярвам, помогни на моето неверие.“ При нестабилните проблемът е по-сериозен и следователно те са по-уязвими от всяко нещо, което поне малко прилича на неодобрение, критика или отхвърляне спрямо тях.
  • Ето защо неуравновесените често не разбират сложните човешки взаимоотношения. Те не разбират обичайните ограничения и изисквания на най-простите обществени отношения.

Защо тези хора биват привлечени прекалено силно от свръхестествените духовни дарби като пророчество, знание, езици, както и от други необичайни знамения и чудеса?

Един от възможните отговори е, че тези дарби като цяло отиват отвъд обективните наблюдения и разсъждения. Те сякаш създават атмосфера на свобода от принуди и ограничения, с които обикновено им е трудно да живеят. Те чувстват, че най-накрая могат да кажат какво мислят без да се съобразяват с ограниченията на здравия разум, с внимателното библейско тълкуване и сериозните наблюдения, които управляват живота. Тези духовни дарби като че ли съвпадат с начина им на живот – непредсказуем, неразумен, свободен от всякакви изисквания, на действителността.

Призовавам ви да прочетете 1 Коринтяни 14 и да прецените дали Павел смята, че атмосферата, създадена от проявлението на духовните дарби, е нестабилна. Въпросът, с който се сблъскваме, е как да признаем откровено истината за дарбите, без да създадем нестабилност в живота си.

Искрено копнеещ за Божията пълнота,

Пастор Джон.


By John Piper. © 2009 Desiring God. Website: desiringGod.org
Превод: Юлия Борисова, www.christian-books.hit.bg
Английският текст е използван с разрешението на автора.
Според заръките на автора на проповедта ви молим да я разпространявате безплатно, без да я променяте и да посочите източника.

Thumb author john piper

John Piper (@JohnPiper) is founder and teacher of desiringGod.org and chancellor of Bethlehem College & Seminary. For 33 years, he served as pastor of Bethlehem Baptist Church, Minneapolis, Minnesota. He is author of more than 50 books, including A Peculiar Glory.

© Desiring God Foundation. Distribution Guidelines

Share the Joy! You are permitted and encouraged to reproduce and distribute this material in physical form, in its entirety or in unaltered excerpts, as long as you do not charge a fee. For posting online, please use only unaltered excerpts (not the content in its entirety) and provide a hyperlink to this page. For videos, please embed from the original source. Any exceptions to the above must be approved by Desiring God.

Please include the following statement on any distributed copy: By John Piper. © Desiring God Foundation. Website: desiringGod.org