Orice Gură Să Fie Astupată şi Toată Lumea Să Fie Găsită Vinovată Înaintea lui Dumnezeu

Palm Sunday

Romani 3:19-20

Ştim însă că tot ce spune Legea, spune celor ce sunt sub Lege, pentru ca orice gură să fie astupată, şi toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui, prin faptele Legii, deoarece prin Lege vine cunoştinţa deplină a păcatului.

Toată Lumea Vinovată Înaintea lui Dumnezeu

Este potrivit să încheiem în duminica dinainte de Vinerea Mare această secţiune măreaţă privitoare la păcatul universal şi vina universală. Vinerea Mare a fost ziua când Isus a murit pentru păcatele noastre. Şi tot ce am studiat în ultimul an din cartea Romani este menit să ne arate cât de mult avem nevoie de vestea bună a morţii lui Hristos în locul nostru şi cât de minunată este vestea aceasta. Deci, în timpul acesta în care mai studiem un mesaj din acest pasaj măreţ, lăsaţi-l să fie o lucrare profundă a pregătirii pe care o face Evanghelia în viaţa voastră. Lăsaţi-l să vă ajute să iubiţi Evanghelia. Lăsaţi-l să vă facă să dansaţi de bucurie pentru că nu sunteţi doar păcătoşi, ci sunteţi păcătoşi mântuiţi. Lăsaţi-l să vă facă evanghelişti – mesageri ai iertării, speranţei şi bucuriei pentru fiecare persoană pe care o cunoaşteţi.

Vă amintiţi că săptămâna trecută am ajuns la Romani 3:9 şi la acea măreaţă afirmaţie rezumat: "Suntem noi [Iudeii] mai buni decât ei [Neamurile]? Nicidecum. Fiindcă am dovedit că toţi, fie Iudei, fie Greci, sunt sub păcat." Fiecare persoană din lumea aceasta este sub păcat. Fiecare este sub influenţa şi puterea păcatului. Apoi, în versetele 10-18, vin cele şase citate din Vechiul Testament pentru a susţine faptul că nu este nimeni neprihănit, nici unul măcar.

Şi acum urmează afirmaţiile acestea rezumat de final, din versetele 19-20. Şi acestea sunt pline de implicaţii importante pentru vieţile noastre şi pentru întreaga lume. Acesta este unul dintre marile lucruri care caracterizează creştinismul. Creştinismul nu este o religie îngustă, provincială sau tribală. Ci declară lucruri care privesc întreaga lume. "Ştim însă că tot ce spune Legea, spune celor ce sunt sub Lege, pentru ca orice gură să fie astupată, şi toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu" (versetul 19). Legea este scrisă în mod direct pentru un popor, dar scopul Legii este de a astupa orice gură şi a dovedi că toată lumea este vinovată înaintea lui Dumnezeu.

Implicaţii

Iata câteva dintre implicaţiile la care vom reveni.

1) Fiecare persoană din lumea aceasta este vinovată înaintea lui Dumnezeu. 2) Nici o gură nicăieri în lume – de la tribul primitiv la sala de curs de la universitate – nu va putea ridica o obiecţie legitimă împotriva judecăţii lui Dumnezeu. Orice gură va fi astupată. 3) Gurile care ridică acum obiecţii împotriva lui Dumnezeu vor fi astupate într-o zi. Orice gură va fi astupată. 4) De aceea nu te teme de vocea omului. Toate obiecţiile lui pline de amărăciune vor înceta. Teme-te de Dumnezeu 5) Nu uita că propria ta inimă este păcătoasă şi propria ta gură va fi astupată, şi de aceea, în timp ce mai este încă vreme, întoarce-te la Hristos şi, aşa cum spune versetul 22, primeşte " neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credinţa în Isus Hristos, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El." Vedeţi punctul de răscruce din versetele 21-22? "Dar acum s-a arătat o neprihănire (Greceşte: dreptate); pe care o dă Dumnezeu, fără lege – despre ea mărturisesc Legea şi proorocii – şi anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credinţa în Isus Hristos, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El. Nu este nici o deosebire."

Paşii în Argumentul lui Pavel

Dar înainte de a medita mai îndeaproape la unele dintre aceste implicaţii, gândiţi împreună cu mine la modul în care îşi organizează Pavel gândurile în aceste două versete (19-20). Aceste lucruri privitoare la păcat, Lege şi îndreptăţire sunt mult mai importante decât orice veţi auzi la ştiri astăzi. Şi vei fi un creştin puternic, tare, profund şi fericit dacă îţi întipăreşti aceste lucruri în mintea ta şi în inima ta.

Puteţi vedea foarte clar patru paşi în acest argument, ca urmare a modului în care îşi organizează Pavel gândurile.

Pasul 1 - versetul 19a: "Ştim însă că tot ce spune Legea, spune celor ce sunt sub Lege." Deci primii şi cei dintâi ascultători ai Legii lui Dumnezeu sunt Iudeii care au fost chemaţi să primească cuvintele lui Dumnezeu (3:1).

Pasul 2 - versetul 19b: "... pentru ca orice gură să fie astupată, şi toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu." Scopul şi efectul adresării Legii unui popor ales şi privilegiat (Iudeii) este de a astupa gurile tuturor oamenilor.

Pasul 3 - versetul 20a: [Toate gurile sunt astupate]" ... Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui, prin faptele Legii." Acesta este motivul pentru care  orice gură va fi astupată. Vom reveni şi vom încerca să explicăm de ce este aşa.

Pasul 4 - versetul 20b: [nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui, prin faptele Legii]" ... deoarece prin Lege vine cunoştinţa deplină a păcatului."

Prin Lege Vine Cunoştinţa Deplină a Păcatului

Acum să parcurgem textul în sens invers ca să vedem cum funcţionează fiecare parte a acestui argument. Mai întâi să luăm pasul patru din argument: "... prin Lege vine cunoştinţa deplină a păcatului." Ce înseamnă aceasta? Ai putea gândi: Ei bine, este uşor, înseamnă că Legea ne spune anumite lucruri cu privire la păcat; ne învaţă ce este păcatul şi ne arată cum să trăim şi cum să nu trăim. Ne spune, "Să nu minţi ... Să nu furi ... Să nu ucizi ... " şi aşa mai departe.

Dar nu cred că asta vrea să spună textul aici. Pentru că înţelesul dat mai sus nu lasă argumentul să funcţioneze. Versetul 20b este motivul pentru versetul 20a. Deci să încercăm cu explicaţia de mai sus: "nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui, prin faptele Legii; deoarece Legea ne învaţă ce este păcatul; deoarece Legea ne învaţă să nu furăm, să nu minţim şi să nu ucidem." Nu cred că argumentul acesta funcţionează. Faptul că Legea ne învaţă ce este păcatul, nu ne arată de ce nu putem fi socotiţi neprihăniţi prin lucrările Legii. Trebuie să fie ‘ceva mai mult’ în versetul 20b decât o simplă informaţie cu privire la Lege.

Putem vedea ce este acest ‘ceva mai mult,’ uitându-ne la Romani 7:7-8, "Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nicidecum! Dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin Lege [Notă: iată deci ce înseamnă Romani 3:20b – Legea aduce cunoştinţa păcatului]; De pildă, n-aş fi cunoscut pofta, dacă Legea nu mi-ar fi spus: "SĂ NU POFTEŞTI!" Apoi păcatul a luat prilejul, şi a făcut să se nască în mine prin poruncă tot felul de pofte; căci fără Lege, păcatul este mort." Adică, păcatul este prezent în om într-o măsură mare, într-o stare de adormire şi de nerecunoscut.

Iată deci: Prin Lege vine cunoştinţa păcatului (3:20b); cum aşa? Ei bine, atunci când Legea întâlneşte o inimă neregenerată (adică, o persoană fără Duhul Sfânt şi fără credinţă), efectul este că Legea dezvăluie revolta din inimile noastre; face cunoscută revolta noastră împotriva lui Dumnezeu şi Legea Lui; o aduce la suprafaţă. Păcatul se ridică în prezenţa Legii şi îşi arată cu tărie adevărata faţă.

Este ca un adolescent care merge la cutia poştală să ia corespondenţa. O aduce şi o pune pe masă. Se uită la plicuri şi nu vede nimic pentru el, şi se îndepărtează de masă. Nici o dorinţă rea pănâ aici, nu-i aşa? Dar apoi remarcă în partea de sus a unei vederi cuvintele, "Doar pentru părinţi!" Şi deodată apare o dorinţă de a citi vederea. Sunt cuvintele acelea de pe vedere păcătoase? Nu. Dar prin cuvintele acelea vine cunoştinţa păcatului. Deodată ceea ce era adormit în inima lui se trezeşte la realitate – dorinţa de a citi ce n-ar trebui să citească.

La fel este şi cu Legea. Naşte împotrivire acolo oriunde Duhul Sfânt nu stăpâneşte inima. Amintiţi-vă din urmă cu câteva săptămâni că Legea minus Duhul = slovă. Şi slova omoară (vezi Romani 7:6; 2 Corinteni 3:6).

Nici o Îndreptăţire prin Lucrarea Legii

Acum putem vedea legătura cu pasul 3 din argumentul lui Pavel (3:20a). "Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui, prin faptele Legii." De ce? Deoarece oriunde Legea întâlneşte o inimă neregenerată (fără Duhul lui Dumnezeu), naşte împotrivire şi nu credinţă. Aduce la suprafaţă păcatul. Nu învinge păcatul, ci revelează păcatul. Îl face cunoscut "deoarece prin Lege vine cunoştinţa deplină a păcatului." Deci Legea nu aduce îndreptăţire (justificare), ci aduce condamnare. Nu împacă pe nimeni cu Dumnezeu – pentru că nu are puterea să facă lucrul acesta. De ce? Care este motivul pentru care Legea doar aduce la suprafaţă păcătoşenia noastră şi o face mai evidentă? De ce nu are ea putere să reveleze, sau să dăruiască neprihănirea?

Găsim un răspuns în Romani 8:3: "Căci – lucru cu neputinţă Legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere – Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimiţând, din pricina păcatului, pe însuşi Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului." Remarcaţi: Legea nu este păcătoasă în ea însăşi. Dar Romani 8:3 spune, că este slabă din cauza firii pământeşti, adică din cauza condiţiei noastre neregenerate. De aceea, prin lucrarea Legii, nimeni nu va fi împăcat cu Dumnezeu. Legea fără Duh se numeşte "slovă" şi omoară (2 Corinteni 3:6). Legea de una singură scoate la suprafaţă păcatul, nu credinţa, şi când face aceasta, este dătătoare de moarte, şi nu de viaţă (Romani 7:9-10). De aceea nu ne poate îndreptăţi. Ne poate doar condamna, aceasta în cazul în care Hristos nu ia asupra Lui condamnarea noastră şi nu lasă Duhul Său să vină în vieţile noastre (Romani 8:3-9).

Iată paşii 4 şi 3: Legea trezeşte păcatul, nu credinţa, atunci când întâlneşte doar firea pământească (o inimă neregenerată); şi de aceea, nimeni nu va fi îndreptăţit prin lucrarea Legii. Legea nu poate face lucrul acesta. Este slabă din cauza firii (Romani 8:3).

Prin Lege a Venit Cunoştinţa Păcatului

Acum, continuând să parcurgem în sens invers argumentul lui Pavel, să vedem cum ne ajută paşii (3 şi 4) la înţelegerea versetului 19, adică a primilor doi paşi ai argumentului. În versetul 19 Pavel a spus, "Ştim însă că tot ce spune Legea, spune celor ce sunt sub Lege, pentru ca orice gură să fie astupată, şi toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu." De ce oare, ceea ce le spune Iudeilor Legea arată că toată lumea este vinovată înaintea lui Dumnezeu?

Iudeii au avut atâtea avantaje spirituale faţă de alte popoare ale lumii, încât dacă ar fi putut cineva beneficia de Legea lui Dumnezeu – dacă ar fi putut cineva fi îndreptăţit prin Legea lui Dumnezeu – atunci cu siguranţă Iudeii ar fi fost aceia. Dar ei nu au fost îndreptăţiţi prin lucrarea Legii. De ce? Deoarece prin Lege a venit cunoştinţa păcatului – Legea era slabă datorită firii pământeşti;  şi ea doar a trezit păcatul şi revolta împotriva lui Dumnezeu, nu credinţa (Romani 8:7-8; 9:32).

Dacă aceasta este ceea ce s-a întâmplat printre oamenii care au avut cele mai mari avantaje – dacă Iudeii sunt aşa de păcătoşi încât Legea lui Dumnezeu cea "sfântă," "dreaptă," "bună" şi "spirituală" (Romani 7:12,14) poate, de una singură, să trezească în ei doar păcat şi revoltă, mai degrabă decât credinţă, atunci nu există nici un motiv să credem că restul lumii va răspunde mai bine decât Iudeii. Deci lecţia răspunsului pe care l-a dat Israel la Legea lui Dumnezeu este că orice gură este astupată şi toată lumea este găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. Dacă Israel nu poate fi îndreptăţit prin lucrarea Legii, nimeni nu poate fi îndreptăţit.

Implicaţii

Acesta este argumentul lui Pavel aici la finalul acestei secţiuni extraordinare a epistolei către Romani. Deci să ascultăm încă o dată la implicaţii.

1) Fiecare persoană din lumea aceasta este vinovată înaintea lui Dumnezeu. Aceasta este marea lecţie pe care o învăţăm din aceste prime trei capitole. Eu sunt vinovat. Tu eşti vinovat. Fiecare din familia ta este vinovat. Fiecare din şcoala ta sau de la locul tău de muncă este vinovat. Vânzătorul de la magazin este vinovat. Şoferul de autobuz este vinovat. Vecinul tău de alături este vinovat. Toţi oamenii din Iugoslavia, Kosovo, China, Guinea şi Honduras sunt vinovaţi înaintea lui Dumnezeu. Aceasta ar trebui să te facă să priveşti cu mare seriozitate şi la tine însuţi şi la fiecare persoană pe care o întâlneşti. Aceasta este o stare de fapt care nu este predată în nici o programă şcolară, deşi este mai importantă decât orice altă realitate pe care o predăm. Ţine cu tărie de adevărul acesta. Dă-i voie să te facă un sfătuitor înţelept şi o călăuză înspre Dumnezeu.

2) Nici o gură nicăieri în lume – de la tribul primitiv la sala de curs de la facultate – nu va putea ridica o obiecţie legitimă împotriva judecăţii lui Dumnezeu. Orice gură va fi astupată. Dumnezeu a pus în lumea noastră numeroase cărţi pline cu lecţii, ca să arate lumii că suntem vinovaţi. Am văzut cel puţin trei dintre acestea.

Una în capitolul unu, cartea cu lecţiile din natură: Romani 1:20, "În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui, se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi." Una în capitolul doi, cartea cu lecţiile conştiinţei: Romani 2:15, "şi ei dovedesc că lucrarea Legii este scrisă în inimile lor; fiindcă despre lucrarea aceasta mărturiseşte cugetul lor şi gândurile lor, care sau se învinovăţesc sau se dezvinovăţesc între ele." Şi una acum în capitolul trei, cartea cu lecţiile lui Israel, Romani 3:19, "Ştim însă că tot ce spune Legea, spune celor ce sunt sub Lege, pentru ca orice gură să fie astupată, şi toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu."

Scopul pentru Neamuri a tuturor acestor cărţi cu lecţii este ca orice gură să fie astupată şi nici o obiecţie îndreptăţită să nu poată fi adusă împotriva dreptăţii lui Dumnezeu în ziua judecăţii. Împacă-te cu El acum, pentru că nimeni nu va avea un proces pe rol împotriva Lui în ziua de pe urmă.

3) Gurile care ridică obiecţii împotriva lui Dumnezeu vor fi reduse la tăcere într-o zi. Orice gură va fi astupată. O, ce mari sunt laudele micilor oamenilor în zilele acestea. "Unde este Dumnezeu?" spun ei. Dar numai pentru o vreme scurtă. Apoi pier şi se întâlnesc cu El. Şi gura le este astupată. Toată lăudăroşenia va fi redusă la tăcere. Aşa cum spune în Isaia 2:17, "Mândria omului va fi smerită, şi trufia oamenilor va fi plecată; numai Domnul va fi înălţat în ziua aceea."

4) De aceea nu te teme de vocea omului. Toate obiecţiile lui pline de amărăciune vor înceta. Teme-te de Dumnezeu. O, de ne-ar da Dumnezeu un mod radical şi plin de cunoştinţa Lui de a privi la lumea aceasta! O, de-am privi la orice batjocură plină de intimidare adusă la adresa lui Dumnezeu şi am spune: va fi redusă la tăcere. "Nădăjduieşte în Domnul! Fii tare, îmbărbătează-ţi inima, şi nădăjduieşte în Domnul!" (Psalmul 27:14).

5) În cele din urmă nu uita că propria ta inimă este păcătoasă, şi că, dacă n-ar fi fost puterea şi harul de regenerare a Duhului Sfânt, şi tu şi eu am fi la fel de revoltaţi ca orice alt om din lume. Nu uita că şi propria ta gură va fi astupată. Şi astfel, cât mai este timp, întoarce-te la Hristos, şi aşa cum spune versetul 22, primeşte "neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credinţa în Isus Hristos, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El."

Punctul de Răscruce

Ia în considerare punctul de răscruce al acestei epistole din versetele 21-22: "Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege [care este slabă prin firea noastră păcătoasă rebelă] – despre ea mărturisesc Legea şi proorocii – şi anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credinţa în Isus Hristos, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El."

Crede în Hristos pentru neprihănirea ta. Încrede-te în El. Sprijineşte-te pe El şi nu pe puterea ta. Este un dar. Nu-l poţi câştiga. Încrede-te în El.


© Desiring God
Permisiuni: Aveţi permisiunea şi sunteţi încurajaţi să reproduceţi şi să distribuiţi acest material în orice format, cu condiţia să nu modificaţi cuvintele în nici un fel şi să nu cereţi bani mai mulţi decât v-a costat copierea materialului. Pentru postarea pe internet, preferăm un link către acest document de pe pagina noastră. Orice excepţie de la cele de mai sus trebuie aprobată de către Desiring God.

Vă rugăm să includeţi următoarea afirmaţie pe orice copie a acestui material pe care-l distribuiţi: De John Piper. © Desiring God. Pagina web: www.desiringGod.org