Un Dumnezeu şi O Mântuire pentru Toate Naţiunile

Romani 3:29-30

Unde este dar pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu; ci prin legea credinţei. 28 Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credinţă, fără faptele Legii. 29 Sau, poate, Dumnezeu este numai Dumnezeul Iudeilor? Nu este şi al Neamurilor? Da, este şi al Neamurilor; 30 deoarece Dumnezeu este unul singur şi El va socoti neprihăniţi, prin credinţă, pe cei tăiaţi împrejur, şi tot prin credinţă şi pe cei netăiaţi împrejur.

Bazele Biblice pentru o Proclamare Publică a lui Hristos

Rămân încă o duminică la Romani 3:27-31 pentru că lucrurile pe care le vom face în serviciul divin din aer liber şi la marşul care va urma acestuia sunt adresate cu putere în textul acesta, după cum veţi vedea. Astăzi dorim să declarăm adevărul lui Dumnezeu într-un mod mai public decât o facem de obicei în clădirea bisericii duminică de duminică. Ţelul nostru este să ne bucurăm în Hristos sub privirile vecinilor şi oamenilor din vecinătatea clădirii bisericii.

În Romani 3:29-30 sunt nişte temelii extraordinare pentru această declaraţie publică. Deci ceea ce vreau să fac în aceste câteva minute este să pun o stâncă biblică sub picioarele voastre ca să ştiţi de ce faceţi ceea ce faceţi acum aici şi să fiţi implicaţi cu un scop biblic clar şi profund.

Un Dumnezeu, O Singură Cale de Mântuire pentru Toţi Oamenii

Să ne uităm la versetele 29-30. Pavel tocmai a spus că suntem îndreptăţiţi prin credinţă fără faptele Legii. Acum el întreabă, "Sau, poate, Dumnezeu este numai Dumnezeul Iudeilor? Nu este şi al Neamurilor? Da, este şi al Neamurilor; deoarece Dumnezeu este unul singur şi El va socoti neprihăniţi, prin credinţă, pe cei tăiaţi împrejur, şi tot prin credinţă şi pe cei netăiaţi împrejur."

Există o ordine a gândurilor aici, pe care o voi prezenta în ordine inversă, după care o să iau aceşti trei paşi unul câte unul ca să vă arăt cum se relaţionează aceştia la ceea ce facem noi aici astăzi. Mai întâi, este marea afirmaţie din versetul 30 că "Dumnezeu este unul singur." În al doilea rând, urmează deducţia că din moment ce El este unul, de aceea îi mântuieşte pe Iudei şi pe cei dintre Neamuri în acelaşi fel, nu în două feluri diferite. El "va socoti neprihăniţi, prin credinţă, pe cei tăiaţi împrejur, şi tot prin credinţă şi pe cei netăiaţi împrejur." În al treilea rând, din moment ce El este unul şi socoteşte neprihăniţi pe toţi oamenii în acelaşi fel, nu în feluri diferite, El nu este numai Dumnezeul Iudeilor, ci şi Dumnezeul Neamurilor.

Aceasta este esenţa pasajului. Şi puteţi vedea imediat de ce este aşa de relevant pentru ceea ce facem noi astăzi. Dar haideţi să înaintăm câte un pas pe rând.

Dumnezeu este Unul Singur

Mai întâi, din versetul 30, să ne concentrăm pe singularitatea lui Dumnezeu: "deoarece Dumnezeu este unul singur şi El va socoti neprihăniţi, prin credinţă, pe cei tăiaţi împrejur, şi tot prin credinţă şi pe cei netăiaţi împrejur." Dumnezeu este unul singur. Ce înseamnă aceasta?

1. Există Un Singur Dumnezeu Adevărat

Afirmaţia lui Pavel că "Dumnezeu este unul singur" are mai multe implicaţii. Înseamnă, mai întâi, că există numai un singur Dumnezeu adevărat, nu mai mulţi dumnezei. Aceasta este o credinţă absolut necesară, cu privire la ceea ce înseamnă să fii Dumnezeu. Pavel spune în Romani 11:36, "Din El, prin El, şi pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin." Dacă aceasta este ceea ce înseamnă să fii Dumnezeu, rezultă că nu pot exista doi Dumnezei. Dacă însuşi înţelesul existenţei lui Dumnezeu este acela că El este sursa fundamentală pentru tot ceea ce este, Dumnezeu nu poate fi decât unul singur. Două fiinţe nu pot fi împreună sursa fundamentală pentru toate lucrurile. Una ar fi sursa fundamentală pentru cealaltă, aşadar doar una singură ar fi Dumnezeu; sau ambele ar fi la fel de importante şi nici una n-ar fi sursa tuturor lucrurilor, şi astfel nici una n-ar fi Dumnezeu, prin definiţia lui Pavel. Există un singur Dumnezeu, Creatorul şi Susţinătorul a tot ceea ce este în afara lui Dumnezeu.

Lucrul acesta este mai relevant în situaţia noastră de astăzi decât se pare că era mai înainte. Luni, am petrecut treizeci de minute într-un taxi cu un Sikh din nordul Indiei. Cei care fac parte din Sikh sunt monoteişti situaţi mai ales în Punjab în nordul Indiei. În timp ce încercam să-mi împărtăşesc credinţa cu acest om, a devenit clar că el era fericit că eu am Dumnezeul meu şi el îl are pe al lui. Pentru el nu conta prea mult dacă aceştia erau foarte diferiţi. Pentru el, ceea ce conta era dacă sunt un om drăguţ şi dacă îmi pasă de oameni. Dumnezeu putea fi unul sau mai mulţi.

În foarte puţin timp vom mărşălui prin faţa musulmanilor, hinduşilor, evreilor, ateiştilor, animiştilor, şi a creştinilor. Unii dintre aceştia vor crede, ca într-un fel de ceaţă, că sunt mai mulţi dumnezei şi atâta timp cât eşti sincer şi bun îl poţi alege pe dumnezeul pe care-l vrei. Alţii vor crede că singurul Dumnezeu este aşa de nedefinit încât poate fi cunoscut prin intermediul a aproape oricărei idei cu privire la El.

2. Unitatea şi Coerenţa lui Dumnezeu

Ceea ce ne conduce la o a doua implicaţie a afirmaţiei lui Pavel din Romani 3:30 "Dumnezeu este unul singur." Pentru Pavel, unicitatea lui Dumnezeu nu este o simplă afirmaţie că există numai un singur Dumnezeu adevărat, ci şi o afirmaţie că acest Dumnezeu are unitate şi coerenţă în identitatea Lui. Adică, El este ceea ce este şi nu ceea ce Îl facem noi să fie. El este ceea ce este şi nu altceva. El are identitate în El însuşi. El şi-a stabilit atributele. El nu se schimbă. El nu este inconsecvent sau schizofrenic. El nu are personalităţi contradictorii. Toate caracteristicile Sale sunt coerente într-o singură Fiinţă. El se face cunoscut aşa cum este. El este unul singur.

Lucrul acesta are implicaţii extraordinare pentru pluralismul religios din Minneapolis, Chicago, New York, Londra, Ierusalim, Sao Paolo, Delhi, Sydney, Jakarta, Cairo şi Pretoria. Implică, de exemplu, că nu toate religiile sunt adevărate şi conduc înspre cer. Implică de asemenea că cei care-L cunosc pe adevăratul Dumnezeu datorită revelaţiei Sale pline de har ar trebui să-i convingă pe alţii să-L cunoască pe singurul Dumnezeu adevărat şi să se încreadă în El. Şi implică faptul că, din moment ce adevăratul Dumnezeu al Bibliei este un Dumnezeu care este cunoscut numai prin credinţă şi nu prin metode coercitive exterioare, nu se va folosi nici o violenţă sau forţă pentru a cere sau a restricţiona credinţa religioasă.

Ceea ce, foarte interesant, înseamnă că unicitatea şi singularitatea singurului Dumnezeu adevărat al Bibliei este atât o ameninţare cât şi o protecţie pentru pluralismul religios. Trebuie să înţelegem lucrul acesta foarte clar, pentru că trăim într-o societate din ce în ce mai pluralistă. Afirmaţia absolută a Dumnezeului Bibliei că El stăpâneşte peste toate persoanele şi religiile este o ameninţare spirituală pentru pluralismul religios prin faptul că El cheamă la pocăinţă de la toate religiile false şi la credinţă în singurul Dumnezeu adevărat prin Fiul Lui, Isus Hristos. Dar acest singur Dumnezeu adevărat al Bibliei este o protecţie pentru pluralismul religios pentru că El interzice ca această cauză a Lui să înainteze prin sabie sau prin impunere din exterior. Isus i-a spus lui Pilat, "Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta; Dacă ar fi Împărăţia Mea din lumea aceasta, slujitorii Mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile Iudeilor; dar acum, Împărăţia Mea nu este de aici." (Ioan 18:36). Creştinii sunt chemaţi să-şi iubească duşmanii şi să sufere nedreptate mai degrabă decât să întoarcă rău pentru rău.

De aceea, adevăratul creştinism este atât o ameninţare cât şi un sprijin pentru pluralismul religios. Este o ameninţare spirituală şi un suport politic. Adevăratul creştinism nu va susţine purificarea etnică împotriva musulmanilor sau pogroame împotriva evreilor sau ostilităţi legalizate împotriva hinduşilor. Adevăratul creştinism nu înaintează cu sabia sau cu arma. Înaintează prin proclamare, convingere, rugăciune şi dragoste şi prin a fi persecutaţi, nu prin a persecuta.

Trebuie să facem ambele aceste aspecte clare.

1. Credinţa noastră într-un singur Dumnezeu adevărat care s-a revelat în istorie în Isus Hristos înseamnă că noi nu socotim toate religiile adevărate sau mântuitoare în mod egal. Creştinismul este o credinţă misionară, altfel ar fi o credinţă falsă faţă de propriile fundamente. Acest lucru trebuie să-l facem foarte clar. Şi adevărul acesta va fi foarte scump. Oamenii îl consideră arogant, avangardist şi ofensiv.

2. Celălalt aspect pe care trebuie să-l facem clar este acela că este un lucru plin de dragoste să pledezi pentru ca oamenii să-L cunoască pe singurul Dumnezeu adevărat şi să se încreadă în singurul Dumnezeu adevărat prin Isus Hristos. Şi răspândirea credinţei noastre nu este prin violenţă sau forţă. Poziţia aceasta ar fi una de auto-învingere. Nimeni nu este mântuit printr-un act de forţă. Noi răspândim credinţa noastră prin proclamare, convingere, rugăciune şi dragoste.

3. Nu trei dumnezei, ci unul singur. Există o a treia implicaţie a cuvintelor lui Pavel, "Dumnezeu este unul singur," dar o vom lăsa pentru o altă dată a studiului nostru din cartea Romani, şi anume, că dumnezeirea lui Hristos şi a Duhului Sfânt nu-i fac pe creştini politeişti. Noi nu ne închinăm la trei Dumnezei, ci la un singur Dumnezeu. Misterul Trinităţii este o piatră de poticnire pentru musulmani, hinduşi, evrei şi secularişti. Întotdeauna a fost aşa şi întotdeauna va fi aşa. Dar nu este surprinzător faptul că singurul Dumnezeu adevărat există din veşnicie în veşnicie într-un fel care solicită minţile noastre limitate până la suprasolicitare. Mai mult despre aceasta mai târziu. E de ajuns să spunem acum că revelaţia lui Dumnezeu prin Isus Hristos este că Isus este Dumnezeu, Duhul Sfânt este Dumnezeu, Tatăl este Dumnezeu şi există un singur Dumnezeu.

Acesta este primul pas în versetul 30: Dumnezeu este unul singur.

Dumnezeu are O Singură Cale de a  Mântui Oamenii

Al doilea pas este că acest singur Dumnezeu are o singură cale de a mântui oamenii; şi anume, îndreptăţirea prin credinţa în Isus Hristos. Versetul 30: " ... deoarece Dumnezeu este unul singur şi El va socoti neprihăniţi, prin credinţă, pe cei tăiaţi împrejur, şi tot prin credinţă şi pe cei netăiaţi împrejur." Singularitatea lui Dumnezeu este conectată la singularitatea felului în care El îi împacă pe oameni cu Sine.

Un fel de a spune lucrul acesta ar fi că Dumnezeu ameninţă pluralismul religios cu gratuitatea slăvită a harului. El vine la fiecare religie din lume şi la fiecare religiozitate personală sau lipsă de religiozitate şi spune, îţi dau o veste bună că poţi avea iertare de păcate şi împăcare cu Creatorul tău şi poţi avea viaţa veşnică numai prin har şi numai credinţa în Fiul Meu Isus Hristos. Am acţionat deja în istorie pentru a îndepărta mânia Mea şi pentru a îndepărta vina omenească. Dacă vei lua aceasta ca pe comoara ta preţuită şi de încredere, este a ta.

Dacă vrei, o poţi numi aroganţă şi îngâmfare. Dar un nume mai bun este dragoste. Da, subminează pluralismul religios – în felul în care antibioticile subminează pluralismul bolilor determinate de bacterii. În felul în care vitamina C a subminat simptomele pluraliste ale scorbutului.

Creştinismul nu vine la alte sisteme religioase ca să încerce să înlocuiască o cale de lucra pentru Dumnezeu cu o altă cale de a lucra pentru Dumnezeu. Vine cu o declaraţie de amnistiere. Singurul Dumnezeu adevărat a făcut un pact plătind preţul vieţii Fiului Său. El oferă iertare fără plată oricărui om şi bucurie veşnică celor care se vor încrede în Fiul Lui.

Singularitatea lui Dumnezeu înseamnă că este o singură cale pentru mântuire, nu calea faptelor, ci calea credinţei. Şi pentru că este o cale a credinţei, aceasta trece dincolo de barierele etnice, politice de limbă şi culturale. Versetul 30: " El va socoti neprihăniţi, prin credinţă, pe cei tăiaţi împrejur, şi tot prin credinţă şi pe cei netăiaţi împrejur." "Tăiere împrejur" reprezintă orice trăsătură religioasă sau etnică la care te-ai putea gândi că-ţi laudă meritele înaintea lui Dumnezeu. Şi "netăiere împrejur" reprezintă orice caracteristică, sau lipsă de caracteristică, care crezi că te-ar putea îndepărta de Dumnezeu.

Evanghelia lui Isus Hristos vine şi spune, "Îndreptăţirea (căpătarea unui statut drept înaintea lui Dumnezeu) este prin credinţă, nu prin fapte. De aceea, deţinerea unor avantaje etnice şi religioase nu este de nici un folos. Şi nedeţinerera unor avantaje etnice sau religioase nu este un dezavantaj. Motivul este acela că credinţa în Hristos, prin natura ei, nu se uită la caracteristici (pozitive sau negative) pe care le ai în tine însuţi, ci se uită la harul fără plată al lui Dumnezeu pentru ca să fii socotit neprihănit şi să ai viaţă veşnică.

Singularitatea lui Dumnezeu înseamnă că este o singură cale de mântuire pentru toţi. Şi, din cauză că acest singur Dumnezeu este Dumnezeul suveran, atot-suficient pentru care nu se poate lucra în vederea căpătării mântuirii, ci care abundă în har, singura cale de mântuire este prin har prin credinţă, şi aceasta nu este de la noi; este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca nu cumva cineva din orice cultură sau rasă sau grup etnic – să se laude (Efeseni 2:8-9).

Acesta este al doilea pas: din moment ce Dumnezeu este unul singur, El îi socoteşte neprihăniţi pe Iudei şi pe cei dintre Neamuri în acelaşi fel, nu în două feluri diferite. El îi îndreptăţeşte prin credinţă pe cei tăiaţi împrejur (Iudeii) şi tot prin credinţă pe cei netăiaţi împrejur (Neamurile).

El este Dumnezeul Naţiunilor

În cele din urmă, al treilea pas: din moment ce Dumnezeu este unul singur, şi îi îndreptăţeşte pe toţi oamenii în acelaşi fel – prin credinţa în Hristos şi numai în El – şi nu prin căi diferite, ca urmare, El nu este numai Dumnezeul Iudeilor, ci şi Dumnezeul naţiunilor. Versetul 29: "Sau, poate, Dumnezeu este numai Dumnezeul Iudeilor? Nu este şi al Neamurilor? Da, este şi al Neamurilor." Şi "Neamurile" se referă la toate grupurile etnice.

Deci ce înseamnă astăzi pentru noi să spunem că Dumnezeu este Dumnezeul Neamurilor, Dumnezeul oricărui grup etnic pe care îl vei vedea vreodată în cartierele Elliot Park şi Phillips? Înseamnă cel puţin patru lucruri.

1. Faptul că Dumnezeu este Dumnezeul Neamurilor înseamnă că Dumnezeu a creat toate naţiunile. Fapte 17:26: "El a făcut ca toţi oamenii, ieşiţi dintr-unul singur, să locuiască pe toată faţa pământului; le-a aşezat anumite vremuri şi a pus anumite hotare locuinţei lor." Diferenţele etnice sunt lucrarea lui Dumnezeu. Aveţi grijă la prejudecăţi. Mergeţi la Dumnezeu pentru dragostea pe care o are El pentru naţiuni.

2. Faptul că Dumnezeu este Dumnezeul Neamurilor înseamnă că El va răscumpăra un popor pentru Sine din fiecare naţiune. Apocalipsa 5:9 "Şi cântau o cântare nouă, şi ziceau: "Vrednic eşti tu să iei cartea şi să-i rupi peceţile: căci ai fost înjunghiat, şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice neam." Dumnezeu vrea să aibă un popor răscumpărat din orice seminţie. De aceea, nici un om nu trebuie dispreţuit, ci trebuie privit cu dragoste şi căutat cu har.

3. Faptul că Dumnezeu este Dumnezeul Neamurilor înseamnă că El este gata să îndreptăţească pe oricine, de oriunde, din orice neam prin credinţa în Hristos şi numai în El. Este o singură cale de mântuire pentru toate neamurile. Dumnezeu este Dumnezeul Neamurilor pentru că El a croit o cale pentru toţi – aceeaşi cale şi anume calea harului.

4. Faptul că Dumnezeu este Dumnezeul Neamurilor înseamnă că Dumnezeu ţinteşte să fie cunoscut de toate naţiunile. Psalmul 96:1-4: "Cântaţi Domnului o cântare nouă! Cântaţi Domnului, toţi locuitorii pământului! Cântaţi Domnului, binecuvântaţi Numele Lui, vestiţi din zi în zi mântuirea Lui! Povestiţi printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui! Căci Domnul este mare şi foarte vrednic de laudă. El este mai de temut decât toţi dumnezeii."

La aceasta ne conduce textul pentru această după-amiază. "Declaraţi printre neamuri slava Lui" – şi declaraţi-o şi în cartierele noastre. De aceea avem afişele, broşurile, cântecele, rugăciunile şi prezenţa voastră. Rămâneţi cu noi şi fie ca marşul nostru să fie o parte a împlinirii textului de astăzi.


© Desiring God
Permisiuni: Aveţi permisiunea şi sunteţi încurajaţi să reproduceţi şi să distribuiţi acest material în orice format, cu condiţia să nu modificaţi cuvintele în nici un fel şi să nu cereţi bani mai mulţi decât v-a costat copierea materialului. Pentru postarea pe internet, preferăm un link către acest document de pe pagina noastră. Orice excepţie de la cele de mai sus trebuie aprobată de către Desiring God.

Vă rugăm să includeţi următoarea afirmaţie pe orice copie a acestui material pe care-l distribuiţi: De John Piper. © Desiring God. Pagina web: www.desiringGod.org