Celălalt schimb întunecat: Homosexualitatea, Partea 2

Romani 1:24-28

De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, să urmeze poftele inimilor lor; aşa că îşi necinstesc singuri trupurile; căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu, şi au slujit şi s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci! Amin. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase; căci femeile lor au schimbat întrebuinţarea firească a lor într-una care este împotriva firii; tot astfel şi bărbaţii, au părăsit întrebuinţarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alţii, au săvârşit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase, şi au primit în ei înşişi plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite.

Punându-L pe Dumnezeu în centru

Mărturisesc că scopul meu principal în cele două mesaje nu este să vă conving că comportamentul homosexual este greşit. Este greşit. Dar poţi să crezi lucrul acesta şi să nu fii creştin. Deci ce ar câştiga un om dacă ar cunoaşte tot ce este greşit şi şi-ar pierde propriul suflet? Scopul meu este mult mai înalt decât să vă conving că sunt multe tulburări sexuale în lume – atât printre homosexuali cât şi printre heterosexuali. Scopul meu este să transform felul în care vedeţi Realitatea, şi să pun slava lui Dumnezeu înapoi în centru, ca un soare în sistemul solar al sexualităţii (şi al oricărui alt lucru), un soare care susţine planetele pasiunilor noastre în ordinea corectă. Când schimbi soarele cu un satelit făcut de om toate planetele se depărtează de orbitele lor şi se îndreaptă către distrugere.

Uciderea lui Matthew Shepard în Laramie, Wyoming, a fost comisă de bărbaţi care schimbaseră centralitatea slavei lui Dumnezeu pentru satelitul preamăririi de sine. Şi preamărirea de sine şi auto-determinarea îndreptată împotriva lui Dumnezeu nu pot susţine planetele pasiunilor pe orbitele lor. Am învăţat aceasta din versetele 28 şi 29. Uitaţi-vă împreună cu mine. Romani 1:28-29a: "Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plini de ori ce fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere ..."

Aici găsim răspunsul. De unde vine uciderea? Vine din aceasta: "n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor." Sau cum spune versetul 23, "Au schimbat slava lui Dumnezeu cu icoane" - în acest caz banii şi puterea plină de ură. Sau ca în versetul 25, "Au schimbat adevărul lui Dumnezeu în minciună."

Rădăcina tuturor problemelor şi judecata lui Dumnezeu

Am văzut lucrul acesta în text săptămâna trecută. Rădăcina tuturor dereglărilor – sexuale, sociale, fizice şi emoţionale – este schimbul slavei lui Dumnezeu cu alte lucruri. Sistemul solar al sufletului nostru şi al societăţii noastre a fost făcut să orbiteze în jurul slavei lui Dumnezeu ca în jurul unui soare care controlează totul. Şi întreaga rasă umană a schimbat slava lui Dumnezeu pentru sateliţi superficiali, înlocuitori care nu au nici o gravitate şi nu pot susţine nimic pe propria orbită. De aceea toată lumea este dereglată şi depravată şi se îndreaptă înspre distrugere.

Dar am vezut ceva cu mult mai uluitor în text săptămâna trecută. Această maladie şi depravare din vieţile noastre, din societăţile noastre şi din universul nostru este judecata lui Dumnezeu, şi El doreşte ca aceasta să fie percepută ca o dramă teribilă a unui rău spiritual îngrozitor care stă la baza ei. Am văzut aceasta de trei ori. După fiecare afirmaţie că noi L-am schimbat pe Dumnezeu cu alte lucruri (versetele 23, 25, 28) se spune, Dumnezeu de aceea ne lasă în voia depravării noastre astfel încât sufletul nostru şi societatea noastră se dezintegrează în tot felul de fapte ale răutăţii şi în boli groaznice şi în moarte şi în distrugere.

De exemplu, versetul 24: "De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, să urmeze poftele inimilor lor; aşa că îşi necinstesc singuri trupurile." Versetul 26: "Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase." Şi aici în versetele 26-27 el detaliază comportamentul homosexual ca unul ce reiese din aceste patimi scârboase. Apoi versetul 28b: "Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite." Şi apoi în versetele următoare (29-31), el detaliază douăzeci şi unu de alte rezultate ale unei minţi blestemate. Nimeni nu scapă aici. Homosexuali, heterosexuali, bărbaţi, femei, bătrâni, tineri, religioşi, nereligioşi – cu toţii suntem sub stăpânirea unei minţi blestemate. Aşa cum se spune în Romani 3:9-10, "fie Iudei, fie Greci, sunt sub păcat, după cum este scris: "Nu este nici un om neprihănit, nici unul măcar."

Rădăcina tuturor problemelor noastre în această lume este că rasa umană a schimbat slava lui Dumnezeu cu alte lucruri şi că Dumnezeu ne-a lăsat să culegem roadele acestui schimb în zeci de mii de necazuri – şi care ar trebui să ne aducă toate la pocăinţă şi închinare mai degrabă decât la revoltă şi ateism. Şi când spun toate problemele, spun într-adevăr toate problemele. Am menţionat săptămâna trecută cum chiar şi bolile noastre fizice şi calamităţile naturale sunt datorate judecăţii lui Dumnezeu asupra creaţiei pentru că am schimbat slava Lui cu alte lucruri.

Dar dacă ar fi vorba de origini genetice pentru dereglările sexuale?

Lucrul acesta este esenţial atunci când ne ocupăm de originile homosexualităţii. Nu cred că cineva ştie sigur care sunt componentele homosexualităţii. Dar dacă s-ar găsi origini genetice? Ce ar implica aceasta despre moralitatea acestui comportament şi cât de adecvat este acest comportament? Foarte puţin, dacă natura însăşi este dereglată şi are nevoie de răscumpărare. Deci să ne uităm la această chestiune mai atent în această dimineaţă.

Să vedem în Romani 8:20-23, "Căci firea a fost supusă deşertăciunii – nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o – cu nădejdea însă." Remarcaţi că toată creaţia a fost supusă deşertăciunii: lucrurile nu merg aşa cum au fost proiectate iniţial să meargă. Vânturile, ploile, râurile, vulcanii, bacteriile, viruşii, sistemul electric al unui avion al companiei Swiss Air, garnitura la frâne, atacuri de inimă ale unor bătrâni de 84 ani care conduc pe trecerea de pietoni în timp ce un student orb traversează strada, celule albe haotice ale sângelui, trisomia cromozomului 21 şi zeci de mii de necazuri ale unei lumi decăzute – creaţia a fost supusă deşertăciunii.

De către cine? Versetul 20 spune, "din pricina celui ce a supus-o – cu nădejdea însă." Acesta nu este nici omul nici Satana, ci Dumnezeu. Dumnezeu a supus lumea la deşertăciune "cu nădejde." Toată deşertăciunea acestei lumi este menită să ne trezească ca să vedem ororile schimbării slavei lui Dumnezeu cu alte lucruri şi ca să ne facă să ne bizuim nu pe noi înşine, ci pe Dumnezeu care înviază norţii (2 Corinteni 1:8-9) şi care reface slava (Romani 8:18-19).

Citiţi în continuare. Versetele 21-22: "... că şi ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar ştim că până în ziua de azi, toată firea suspină şi suferă durerile naşterii." Pavel descrie nefericirile, deşertăciunile, şi durerile creaţiei ca pe dureri ale naşterii înainte de înviere când toată durerea trupurilor noastre dereglate şi sexualitatea vor fi înlocuite cu slava lui Dumnezeu în mijlocul poporul Lui.

Şi Pavel chiar adresează întrebarea strigătoare pe care am pus-o săptămâna trecută: Dar desigur, dacă toată această nefericire, dereglare şi disfuncţie în lume se datorează judecăţii lui Dumnezeu – faptul că ne-a lăsat pradă rezultatelor lipsei noastre de evlavie – atunci n-ar lua El nefericirea, dereglarea, disfuncţia şi durerea de la copiii săi care se pocăiesc şi cred în Evanghelie? El dă răspunsul lui în versetul 23: "Şi nu numai ea [adică, nu numai că "întreaga creaţie suspină"], dar şi noi, cari avem cele dintâi roade ale Duhului, suspinăm în noi, şi aşteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru."

Răspunsul este: Nu, Dumnezeu nu eliberează pe poporul lui deodată din deşertăciunea acestei creaţii decăzute şi judecate. El schimbă efectele judecăţii în mijloace ale harului pentru poporul Său (Romani 8:28). Şi ne mântuieşte în etape. "Deci, cu atât mai mult acum, când suntem socotiţi neprihăniţi, prin sângele Lui, vom fi mântuiţi." (Romani 5:9-10). Noi avem iertarea păcatelor acum; vom avea libertatea de a nu mai păcătui mai târziu. Suntem împăcaţi cu Dumnezeu acum; vom avea intimitate deplină cu El mai târziu. Avem primele roade ale Duhului Sfânt acum; vom avea experienţa deplină a puterii şi prezenţei Sale mai târziu. Avem ceva vindecare acum (pentru dereglările noastre sexuale); vom fi compleţi mai târziu. Vedem frumuseţea Lui printr-o sticlă obscură acum, o vom vedea faţă în faţă mai târziu. Avem pace cu Dumnezeu acum; vom experimenta perfecţiunea mai târziu. Acesta este înţelesul versetului Romani 8:23.

Ce este "Firesc"? Esenţa tuturor acestor lucruri este următoarea: indifernt de originile fizice, sociale, sau personale ale dereglării homosexuale ale sexualităţii noastre, niciuna dintre aceste origini n-ar defini-o ca ceva bun, "firesc" sau "normal". Într-o lume unde Dumnezeu este Creatorul şi Proiectantul vieţii, "firesc" înseamnă în armonie cu scopul şi proiectul lui Dumnezeu, şi nu doar ceva care are cauze fizice. Având origini fizice nu îndreaptă nimic. Tendinţe fizice agresive pot conduce la un comportament violent, dar noi nu iertăm acest comportament. Tendinţe fizice letargice pot conduce la lene şi neglijenţă, dar noi nu iertăm aceasta. Tendinţe fiyice frenetice pot conduce la distrugere şi dependenţă istovitoare de muncă. O dispoziţie tristă poate conduce la gânduri de suicid. O predispoziţie temătoare poate conduce la paranoie. Tendinţe de dependenţă pot conduce la alcoolism, dependenţă de jocuri de noroc sau fumat ce poate cauza moartea. Un prag scăzut al frustrării poate conduce la izbucniri de mânie. Dorinţe sexuale puternice pot conduce la pofte trupeşti, pornografie, preacurvie, adulter sau poligamie.

Cu alte cuvinte, într-o lume în care efectul păcatului se infiltrează la rădăcinile naturii şi dereglărilor vieţii, nu putem defini ca bune sau fireşti lucrurile care-şi au originile în domeniul fizic. Trebuie să existe un standard mai înalt decât natura decăzută. Sunt multe anormalităţi fizice în lume. De aceea a avea o bază sau o origine fizică nu este un motiv suficient pentru a considera orice lucru ca fiind firesc sau bun.

Cum ar trebui atunci să trăim şi să iubim în această lume dereglată? Cu riscul simplificării exagerate şi selectivităţii, lăsaţi-mă să încerc să dau câteva sfaturi biblice

Sfaturi biblice pentru cineva cu dorinţe homosexuale

Mai întâi, câteva cuvinte pentru cei care se află printre noi şi au dorinţe homosexuale.

1. Recunoaşte prezenţa şi durerea unei sexualităţi dereglate, cu toată ambiguitatea provenienţei ei – la fel ca şi în cazul altor maladii şi dizabilităţi - şi nu-ţi defini personalitatea dată de Dumnezeu prin sexualitatea ta dereglată.

2. Pune-ţi credinţa numai şi numai în Hristos pentru iertarea tuturor păcatelor tale, pentru darul neprihănirii lui Dumnezeu şi pentru împlinirea tuturor promisiunilor Sale pentru tine (Romani 1:16-17). Singurul păcătos care se poate lupta cu succes cu păcatele lui este un păcătos socotit neprihănit. Cu alte cuvinte, te lupţi împotriva păcatelor sexuale dintr-o relaţie, şi nu pentru o relaţie.

3. Începe să-ţi reordonezi întreaga viaţă în jurul slavei lui Dumnezeu ca cea mai mare bogăţie a ta. Păcatul homosexualităţii, ca orice alt păcat, este un ecou al schimbării slavei lui Dumnezeu cu alte lucruri. Deci repune soarele slavei lui Dumnezeu la locul lui în centrul sufletului tău şi toate planetele dorinţelor tale vor începe să se reîntoarcă la orbita lor dată de Dumnezeu.

4. Decide să trăieşti o viaţă curată, şi dacă este necesar, celibatară prin puterea Duhului Sfânt, cu încrederea că dacă Dumnezeu nu dă vindecare acum, el o va face în veacul care vine; şi toată răbdarea purităţii va merita aşteptarea (Romani 8:18). Fie ca Dumnezeu să dea celor necăsătoriţi (şi celor căsătoriţi!) de la Bethlehem o pasiune pentru puritate.

5. Caută să ai prietenii sănătoase cu ambele sexe, mai ales în grupuri. Aici povara atârnă greu asupra bisericii de a fi un loc unde aceasta să se poate întâmpla. Noi nu stăm foarte bine la capitolul acesta. Şi astfel fac o chemare – mai ales familiilor – ca să ne apropiem de oameni (mai ales de cei necăsătoriţi) şi să-i invităm la masă sau la alte întâlniri. Cu cât facem lucruri în grupuri mai degrabă decât în perechi, cu atât mai mult creăm oportunităţi pentru relaţii sănătoase ne-sexuale.

6. Probabil nu este nevoie să vă spun că sunt organizaţii ca şi Outposts aici în oraşele noastre, care au înţelepciune şi experienţă, încurajare şi sfat biblic care provin dintr-o conştientizare a ceea ce merge dincolo de ceea ce cei mai mulţi dintre noi pot aduce. Ar putea fi ceva ce Dumnezeu ar putea folosi în viaţa noastră.

7. Să aveţi o poziţie îndrăzneaţă şi plină de compasiune pentru adevăr aşa cum a avut Joe Hallett, şi să susţineţi scopurile lui Dumnezeu pentru sexualitatea omenească, şi anume, expresia dragostei lui Hristos pentru Biserică întruchipată în legământul de dragoste al căsătoriei dintre un bărbat şi o femeie.

Sfaturi biblice pentru părinţi

Acum daţi-mi voie să spun câteva cuvinte părinţilor.

1. Pentru părinţii creştini, copiii care sunt încăpăţânaţi sunt mult mai dureroşi decât moartea unui copil. Pentru că moartea de obicei nu este intensificată de sentimente de vină, faliment şi ruşine. Este imposibil să ştim cu siguranţă câte din aceste sentimente sunt legitime. Singura speranţă pentru părinţi este Evanghelia – ca să fim iertaţi de orice nu am făcut bine, prin credinţa în Hristos pentru o neprihănire care nu este a noastră (Romani 1:16-17).

2. Dacă ne cunoaştem neajunsurile, ar trebui să le mărturisim copiilor noştri, şi să le cerem iertarea.

3. Dacă am crescut copii cu dorinţe homosexuale ar trebui să-i iubim, să ne rugăm pentru ei şi să le spunem adevărul biblic atunci când sunt dispuşi să-l audă.

4. În părtăşia bisericii, cercetaţi Scripturile şi căutaţi sfaturi referitoare la aspectele incredibil de complexe şi dureroase despre cum să vă relaţionaţi la copiii voştri dacă ei continuă să păcătuiască.

5. Dacă copiii voştri sunt mici sau nu s-au născut încă, realizaţi că, în mare măsură, sexualitatea lor sănătoasă atârnă de atenţia, învăţătura, atingerea şi dragostea voastră sănătoasă. Spun aceasta mai ales vouă taţilor. Atât pentru băieţi cât şi pentru fete, dezvoltarea unei sexualităţi sănătoase atârnă mai puternic de persoanele masculine puternice, iubitoare, evlavioase din vieţile lor, decât de femeile din vieţile lor – cu toate că ambii părinţi sunt foarte importanţi. Aceasta se poate demonstra biblic, experienţial şi psihologic – faptul că rolul tatălui (sau a unui bărbat important) este covârşitor pentru dezvoltarea normală sexuală a băieţilor şi fetelor.

Dacă întrebaţi, ce este o sexualitate normală, sănătoasă – ce înseamnă pentru un băiat să crească şi să devină bărbat şi nu femeie, şi ce înseamnă pentru o fată să crească şi să fie femeie şi nu bărbat – dacă întrebaţi asta, vă îndemn să vă gândiţi la aspectul acesta. Am făcut ce am ştiut mai bine ca să răspund la această întrebare în cartea Care este diferenţa - masculinitatea şi feminitatea definite în conformitate cu Biblia, Crossway, 1990. În plus, v-aş îndemna să citiţi capitolul 17, de George Rekers, în Recuperarea masculinităţii şi feminităţii, (Crossway, 1991). Dr. Rekers este un psihiatru creştin care predă la Universitatea din Carolina de Sud şi şi-a dedicat mult din cariera sa ca să arate că poţi lua băieţi de cinci ani care au deja un comportament homosexual şi să-i îndrepţi înspre o dezvoltare normală heterosexuală atunci când mama şi tata sunt gata să realizeze propriile nevoi de a face schimbările necesare. Acest capitol se numeşte, "Crescând băieţi masculini şi fete feminine."

Spuneţi adevărul în dragoste

În final, un scurt cuvânt despre aspectele sociale din jurul controversei despre homosexualitate: căsătoria, parteneri de familie, casa, slujba, a fi părinte, adopţia, educaţia, pregătirea diversă, multiculturalismul. Fiecare din aceste aspecte necesită o reflectare serioasă. Nu cred că răspunsurile sunt uşoare. Şi vă chem pe toţi să gândiţi, să studiaţi, să vă rugaţi şi să discutaţi. Cum îşi determină valorile o societate democratică, guvernată de constituţie, cum îşi modelează ea legile în jurul acestor valori, şi cum păstrează drepturile inalienabile ale "vieţii, libertăţii şi căutării fericirii" în timp ce limitează comportamente distructive şi protejează minorităţile de ostilităţile majorităţii? Acestea nu sunt întrebări uşoare, şi cer o reflecţie profundă de la noi, şi nu doar sloganuri ieftine sau citate renumite.

V-aş lăsa cu un principu călăuzitor şi o declaraţie în încheiere. Principiul călăuzitor este acesta: normalizarea unui comportament greşit şi susţinerea unui comportament greşit şi amortizarea "reculului reflexiv" care provine dintr-un comportament greşit este, în cele din urmă, dăunător pentru oameni şi distrugător pentru societate. Un exemplu: normalizarea şi susţinerea comportamentului homosexual va slăbi profund standardul fragil al căsătoriilor heterosexuale pe termen lung şi creşterea copiilor, lucruri care sunt esenţiale pentru supravieţuirea societăţii.

Declaraţia mea de încheiere este aceasta: Dumnezeu nu ne-a chemat să câştigăm alegeri, ci să câştigăm suflete, inimi şi minţi; El nu ne-a chemat să controlăm Congresul, ci să predicăm Evanghelia; El nu ne-a chemat să fim în siguranţă, ci să spunem adevărul. El nu ne-a chemat să evităm conflictul, ci să iubim pe toată lumea (1 Tesaloniceni 3:12). Deci spuneţi adevărul în dragoste, daţi-i lui Dumnezeu situaţia în care vă aflaţi şi ţineţi slava lui Dumnezeu în centrul sufletului vostru, astfel încât toate planetele pasiunilor voastre să fie trase pe orbita lor corectă.


© Desiring God

Permisiuni: Aveţi permisiunea şi sunteţi încurajaţi să reproduceţi şi să distribuiţi acest material în orice format, cu condiţia să nu modificaţi cuvintele în nici un fel şi să nu cereţi bani mai mulţi decât v-a costat copierea materialului. Pentru postarea pe internet, preferăm un link către acest document de pe pagina noastră. Orice excepţie de la cele de mai sus trebuie aprobată de către Desiring God.

Vă rugăm să includeţi următoarea afirmaţie pe orice copie a acestui material pe care-l distribuiţi: De John Piper. © Desiring God. Pagina web: www.desiringGod.org.